Eind dit jaar wil de Stichting Nationale Koolstofmarkt de eerste koolstofcertificaten uitreiken aan het project ‘Valuta voor Veen’. Dit project voorkomt in de Veenwouden (Friesland) uitstoot van CO2. Het grondwaterpeil wordt verhoogd, waardoor oxidatie van de veenlaag wordt vermeden en opgeslagen koolstof behouden blijft. Het project en de certificering zijn ook belangrijk voor het bedrijfsleven in Nederland. Ondernemingen krijgen namelijk vanaf eind dit jaar de mogelijkheid om hun CO2-voetafdruk in Nederland te compenseren.

De stichting is een voorzetting van de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt. Het doel van de deal was om op projectniveau de emissiereductie- of koolstofvastlegging vast te stellen. ‘Het betreft additionele CO2-winst’, legt Jos Cozijnsen, een van de initiatiefnemers van deze deal, uit. ‘Maatregelen die getroffen worden in projecten zijn geen onderdeel van vigerend beleid (ETS) én de toegepaste technologie of techniek is (nog) niet gangbaar.’

De Green Deal zorgde voor een systematische aanpak en een duidelijke borging. ‘Wat is al in beleid gevat en waar voegen we extra reductie toe? Daar is nu een veel scherper beeld van ontstaan. Daarnaast zijn methoden ontwikkeld om systematisch de emissiereductie vast te stellen. Deze methoden kunnen marktpartijen inzetten bij concrete projecten. Na verificatie van de behaalde emissiereductie geeft de Stichting koolstofcertificaten uit.’

Valuta voor Veen

Een aansprekend voorbeeld is het project Valuta voor Veen. De CO2-uitstoot wordt teruggedrongen door het waterpeil in veengebieden omhoog te brengen. Bijzonder is dat de grondeigenaren gezamenlijk bepalen hoeveel het waterpeil stijgt (red: normaal beslist het waterschap). Niet alleen zijn ze actief bezig met het terugbrengen van de CO2-uitstoot, ze doen ook meer dan is voorgeschreven vanuit de natuurdoelstellingen. De rekenmethoden voor dit projecttype staan op de website nationaleCO2markt.nl.

Meetbaar en zichtbaar

Cozijnsen: ‘Valuta voor Veen is slechts een illustratie, er zijn nog veel meer inspirerende voorbeelden. Bijvoorbeeld door met de melkveehouderij de methaanuitstoot terug te brengen door een natuurlijk supplement aan het voer toe te voegen. Partijen kijken naar ook naar koolstofvastlegging in de bodem door aangepaste grondbewerking en zijn bezig met bomenaanplant en het gebruik van rioolwarmte.’

Daarin staan ze overigens niet alleen. ‘Ook vanuit het bedrijfsleven is er veel belangstelling om de CO2-uitstoot te verminderen of te compenseren. We merken bovendien dat het creativiteit en ondernemingslust aanwakkert. Wat we in de Green Deal hebben bereikt is dat al die inspanningen meet- en zichtbaar worden. Maar ook tastbaar.’ Bijvoorbeeld voor bedrijven die hun CO2-voetprint in hun omgeving willen compenseren. Cozijnsen: ‘Hoe mooi is het als een bedrijf kan laten zien dat het bijdraagt aan Nederlandse projecten die innovatief zijn en de CO2-uitstoot terugdringen?’

Meer weten?

Ga naar de website nationale COmarkt.