In 2019 heeft het Nederlandse bedrijfsleven voor € 3,7 miljard aan milieuvriendelijke investeringen gemeld via de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het aantal meldingen ten opzichte van 2018 steeg met maar liefst 64%.

De Nederlandse overheid gaf naar schatting € 146 miljoen aan belastingvoordeel dat berekend is op basis van het totaal gemelde investeringsbedrag van € 3,7 miljard. Het totaal aantal meldingen steeg van 21.147 in 2018 naar 34.738 in 2019. Ondernemers klopten vooral bij de MIA\Vamil aan voor fiscale steun bij investeringen in duurzame mobiliteit (€ 64 miljoen), duurzame landbouw (€ 25 miljoen), duurzaam bouwen (€ 24 miljoen) en de circulaire economie (€ 23 miljoen).

Duurzame mobiliteit

Het aantal meldingen voor elektrisch vervoer is ten opzichte van 2018 verder gestegen. Er zijn ruim 30 duizend meldingen gedaan in 2019 tegenover ruim 17 duizend in 2018. Er is met name een toename aan investeringen in elektrische personenauto’s gemeld, in totaal goed voor € 1,6 miljard. Dit bedrijfsmiddel nam dan ook ruim een derde van het totaal aan belastingvoordeel dat via de MIA\Vamil wordt verkregen voor zijn rekening. Zoals afgesproken in het klimaatakkoord zijn de mogelijkheden voor fiscale aftrek bij aanschaf van elektrisch vervoer vanaf dit jaar versoberd.

Duurzame landbouw

In 2019 deden meer ondernemers een beroep op de MIA\Vamil voor investeringen in duurzame landbouw. Het totaal gemelde investeringsbedrag voor duurzame landbouw kwam daarmee uit op zo’n € 400 miljoen. Met name de investeringen in verduurzaming van de veehouderij zijn flink gestegen. Een mestverzamelrobot is hier een mooi voorbeeld van. Deze robot helpt om de uitstoot van ammoniak, een verbinding van stikstof en waterstof, te beperken. Lees hier meer over het verhaal van de leverancier achter deze techniek.

Duurzaam bouwen

Het aantal meldingen en het totaal gemelde investeringsbedrag voor duurzame gebouwen is in 2019 sterk afgenomen. Dit lag in de lijn der verwachtingen, omdat er veel is gewijzigd ten opzichte van het jaar ervoor. De twee nieuwe mogelijkheden voor het melden van circulaire bedrijfsgebouwen zijn gezamenlijk al wel goed voor 13% van het totale investeringsbedrag, dat op ruim € 800 miljoen uitkwam. Voor deze gebouwen worden met betrekking tot duurzame materialen en recyclebaarheid verdergaande eisen gesteld. Een duidelijk teken dat circulair bouwen de toekomst heeft.

Circulaire economie

Ten opzichte van 2018 zijn er meer meldingen voor circulaire codes binnengekomen, al heeft dit niet geresulteerd in een hoger totaal gemeld investeringsbedrag. Er werd onder andere geïnvesteerd in apparatuur voor recycling van grondstoffen. Lees over een mooi voorbeeld van een ondernemer die streeft naar een circulaire plasticproductie op basis van gerecyclede grondstoffen. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met een andere partij in de keten. Juist deze ketensamenwerking is erg belangrijk om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken.

Beleid

Met de MIA\Vamil-regelingen wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een impuls geven aan investeringen in milieu-innovatie en Duurzame economische groei.