60% van de bedrijven in Europa vinden het na COVID-19 moeilijker om uitgaven voor CO2-neutrale energietechnologie te rechtvaardigen. Uitgerekend in dit jaar van COP26-klimaatconferentie vindt de helft (47%) van de bedrijven het moeilijk om voor investeringen te pleiten, ook al leveren deze langetermijnbesparingen op. Dat meldt het rapport Why wait to pursue net zero van Centrica. Desondanks beweert de helft (50%) gefocust te blijven op de verwezenlijking van sterke financiële prestaties en rentabiliteit.

Onderzoek in opdracht van Centrica Business Solutions toont aan dat zes op tien bedrijven (60%) het in de nasleep van de pandemie moeilijker vinden te pleiten voor investeren in energie-efficiënte en CO2-neutrale technologieën. De helft (47%) ervaart dat het moeilijker is investeringen te bepleiten, ook als deze op termijn besparingen opleveren.

Toch claimen twee op vijf bedrijven (42%) dat het een topprioriteit blijft een duurzaam bedrijfsmodel te hanteren.

De helft van de bevraagde bedrijven (50%) zegt tijdens deze herstelperiode na de pandemie te focussen op een stevige financiële prestatie en rentabiliteit; meer dan de helft (51%) gebruikt de implementering van energiebeheersystemen en -strategieën om kosten te beheersen.

Het onderzoek geeft aan dat bedrijven die leiderschap in duurzaamheid tonen, dit kortetermijndenken overstijgen omdat ze weten dat het nastreven van kortetermijnprofijt hen en de planeet uiteindelijk, op lange termijn, meer zal kosten. 79% van de leiders zeggen langetermijnwinst voorrang te geven boven kortetermijnprofijt en risicoloze strategieën.

Leiders maken proactief gebruik van strategieën voor energieaankoop en -beheer om hun bedrijven competitiever te maken; zij zijn haast dubbel zoveel als volgers (86% tegen 45%) geneigd om een beroep te doen op groene financiering. Leiders zijn ook meer dan volgers (41% tegen 23%) bereid om een agressieve ‘hoog risico, hoog rendement’-strategie te volgen, waardoor de kloof tussen beide categorieën mogelijk nog groter wordt.

Meer dan de helft van alle organisaties in Europa (57%) gebruiken ook energie-efficiënte technologieën, producten en diensten om nieuwe inkomstenstromen te creëren.

Op de vraag wáár de investering al gemaakt en in het grootste deel van hun organisatie aanvaard werd, noemen bedrijven het gebruik van batterijopslageenheden (48%), zonnepanelen (42%) en demand/response-maatregelen (19%).

Arno van Mourik, Algemeen Directeur bij Centrica Business Solutions International, duidt: “Why wait to pursue net zero? -onderzoek toont – misschien niet onverwacht maar evenzeer ontgoochelend – dat de pandemie impact heeft op het vermogen van bedrijven om voorrang te geven aan investeringen in groene strategieën. Waarbij velen moeite hebben om hun investeringen vooraf voor CO2-neutrale technologieën te rechtvaardigen.”

Maar het bewijs toont aan dat een progressieve energiebenadering ondersteuning kan bieden voor de bedrijfsbalans en voor het herstel van de COVID-19-invloeden. Dit onderzoek toont inderdaad de commerciële kansen die volgen uit een meer geavanceerde benadering van de energiestrategie. Bedrijven die al hadden geïnvesteerd in innovatieve energietechnologieën, zijn erin geslaagd om kosten én hun CO2-uitstoot te verlagen, en nieuwe inkomstenstromen te creëren.

In het jaar waarin Groot-Brittannië gastheer is voor de COP26-klimaatgesprekken, is het cruciaal dat bedrijven die worstelen om over te stappen naar een CO2 neutrale toekomst, dankzij organisaties als de onze de geruststelling krijgen dat een verbeterde energiezekerheid ook zekerheid inzake kosten meebrengt. Heel wat gevestigde financieringstools kunnen de overstap naar een duurzame toekomst ondersteunen zonder dat hiervoor een aanzienlijk upfront kapitaal nodig is.”