Op maandag 22 juni lanceerde de Nederlandse Klimaatcoalitie tijdens haar zomerevent een online platform voor klimaatneutraal ondernemen. Bedrijven en organisaties vinden hier alles wat zij nodig hebben om zelf aan de slag te gaan. Inmiddels sloten zich ruim 200 bedrijven en organisaties aan bij de Klimaatcoalitie, een initiatief van MVO Nederland, Natuur & Milieu, Klimaatverbond Nederland en het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Doelstelling voor 2015 is tenminste 1000 deelnemers die samen laten zien dat klimaatneutraal haalbaar en rendabel is.

Deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie onderschrijven door middel van een gedragscode, dat zij uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale bedrijfsvoering realiseren. Om te beginnen formuleert elke deelnemer een fikse ambitie voor 2020, die kan worden gerealiseerd door te besparen, te vergroenen en het laatste beetje op eerlijke wijze te compenseren. Vertrekpunt is een nulmeting, waarbij de CO2e footprint wordt berekend. Binnen de coalitie wisselen de deelnemers kennis uit en stimuleren zij elkaar om de doelstellingen te behalen. Vanuit de coalitie worden middelen aangereikt en de juiste partners met elkaar in contact gebracht. Deelname is gratis.

Geen tijd te verliezen
Met de Nederlandse Klimaatcoalitie willen overheden, NGO’s en bedrijfsleven toewerken naar een klimaatneutrale samenleving om de effecten van de klimaatverandering in te perken. Zoals de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak van Urgenda aantoont, is er ten aanzien van het klimaat geen tijd meer te verliezen. Klimaatverandering vraagt hier en nu actie. MVO Nederland roept bedrijven en organisaties op zich bij de Nederlandse Klimaatcoalitie aan te sluiten, via www.klimaatcoalitie.nl.

Lees de speech van staatssecretaris Wilma Mansveld

De Nederlandse Klimaatcoalitie en Wilma Mansveld geven acte de présence op het 16de Nationaal Sustainability Congres op 3 november a.s. (vlak voor de VN Klimaattop te Parijs)