Uit het onderzoek van de VU (zie ELAN oktober) blijkt dat van negatieve berichtgeving over organisaties slechts een geringe invloed op de reputatie uitgaat. DHV, adviesgroep voor duurzaam ondernemen, deed eerder dit jaar al een onderzoek naar conflicten rond maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Belangrijkste conclusie: bedrijven die weigeren aan de wensen van hun critici gehoor te geven (IHC Caland, Cargill) en de daar eventueel uit voortvloeiende reputatieschade voor lief nemen, kunnen vrijwel probleemloos blijven draaien.

Aon, toonaangevende adviseur op het gebied van risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, heeft vandaag de uitkomsten bekendgemaakt van haar Europese onderzoek: Aon European Risk Management and Insurance Survey 2002-2003. Grote bedrijven in Europa werden ondervraagd naar hun plannen en strategieën op het gebied van risicomanagement voor het komende jaar.

Meer dan honderd toonaangevende Europese ondernemingen hebben meegewerkt aan het onderzoek (met name Europese ‘Fortune 500′ bedrijven). Zij zijn afkomstig uit dertien landen verspreid over meerdere bedrijfstakken. Financieel directeuren en risicomanagers hebben vragen beantwoord over uiteenlopende onderwerpen, zoals dagelijks management van risico’s, het in kaart brengen van de grootste financiële bedreigingen en hun plannen voor optimaal risicomanagement in 2003.

Volgens de Europese risicomanagers staat onderbreking van bedrijfsactiviteiten boven aan de lijst van grootste bedreigingen voor hun bedrijf. “11 september 2001 maakte op afschuwelijke wijze duidelijk hoe alle bedrijfsprocessen onderling verbonden zijn en wat de gevolgen zijn van zo’n dieptreurige gebeurtenis voor het operationele vermogen van een bedrijf”, aldus Patrick Thomas, European Development Director bij Aon International.

Reputatieverlies wordt eveneens gezien als een zeer grote bedreiging, ondanks het feit dat deze belangrijke factor niet op het werkterrein ligt van risicomanagers, financieel directeuren of verzekeringsmanagers. Vier van de vijf Europese bedrijven houden zich niet bezig met het beheer van dit belangrijke bedrijfsrisico. Hierdoor stellen ondernemingen zich bijzonder kwetsbaar op met betrekking tot onverwachte gebeurtenissen. In de Benelux wordt reputatieverlies beschouwd als de grootste bedreiging voor grote bedrijven. Andere risico’s die hoog scoorden in het onderzoek zijn productvervalsing, materiële schade en algemene aansprakelijkheid.

Het onderzoek wijst tevens uit dat bedrijven de neiging hebben om risicoanalyses uit te voeren op gebieden waarvoor makkelijk financiële dekking beschikbaar is of waar wettelijke voorschriften voor gelden wat betreft risicobeoordeling. Meer dan de helft van de grote Europese bedrijven heeft een risicopreventieplan ontwikkeld voor: gezondheid en veiligheid, milieuvervuiling, materiële schade en grote rampen. Daarentegen beschikte slechts 20% van de bedrijven over een plan van aanpak voor reputatieverlies.

Bedrijven in geheel Europa verwachten het aankomende jaar een stijging van de verzekeringskosten. Bedrijven in de UK zien hogere tariefstijgingen dan hun tegenhangers in de rest van Europa. Dit ondanks hun pogingen om de kosten te beperken door risico’s in eigen behoud te nemen. Toch verwachten ook bedrijven in Duitsland, Oostenrijk en de Benelux een grotere stijging dan in 2001. Risicomanagers verwachten dat deze situatie tot ver in het verlengingsseizoen in 2002/2003 zal voortduren. Zij voorspellen een gemiddelde stijging van 15% in de risicopremies voor onroerend goed en ongevallen.

Ter compensatie van deze kostenstijging leggen bedrijven zich meer toe op risicomanagement door middel van een hoger eigen risico en het gebruik van alternatieve middelen, zoals captives. Vier van de tien bedrijven in Europa maken momenteel gebruik van deze alternatieve financiële oplossing. Captives worden het meest gebruikt door bedrijven in de Benelux en de UK (zo’n 50%). Men verwacht dat het aantal Europese bedrijven dat bereid is om een eigen risico van EUR 500.000 voor onroerend goed te dragen, zich zal verdubbelen van 21% in 2000 naar 42% in 2004.

“De cijfers in het onderzoek tonen aan dat Europese bedrijven het belang van risicomanagement voor hun bedrijf erkennen”, zegt Patrick Thomas, “maar er is nog een lange weg te gaan. Bedrijven moeten risicomanagement als vast punt op de agenda plaatsen en beginnen met het beoordelen van hun risicoprofielen op élk bedrijfsterrein en niet alleen op de bedrijfsterreinen waarvoor risicoanalyse door de wet of verzekeraar wordt voorgeschreven.”

De uitkomsten geven aan dat bedrijven hun benadering van risicomanagement moeten evalueren en herzien, volgens Patrick Thomas. Risicomanagement moet deel gaan uitmaken van de bedrijfsradar zodat bedreigingen én kansen tijdig worden gesignaleerd in plaats van gewoon maar aan een voorschrift te voldoen. De bedrijven die hun risico’s op effectieve wijze identificeren en beheren, zijn de bedrijven die zichzelf de beste kans geven op verdere groei in de toekomst.”