Enkele van de Nederlandse ondertekenaars zijn: Hans Wijers (Akzo Nobel), Eric Bouwmeester (Fortis Bank Nederland), Rudy Provoost (Philips Lighting), Peter Voser (Shell plc), Paul Polman(Unilever), Ben Verwaayen (Alcatel-Lucent), Bertrand van Ee, (DHV Group), Peter Hartman (KLM), Feike Sybesma (DSM) en IUCN NL voorzitter Roger van Boxtel (Menzis).

Het communiqué roept op tot een slagvaardig Kopenhagen verdrag dat voorziet in harde afspraken op CO2-reductie, vervanging van fossiele brandstoffen, maar ook tot het terugdringen van ontbossing als instrument in de strijd tegen klimaatverandering. Het tegengaan van ontbossing is volgens IUCN NL essentieel in het kader van de bestrijding van klimaatverandering en de effecten van klimaatverandering. Het verlies en de degradatie van bossen door menselijk toedoen over de hele wereld is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de totale CO2 uitstoot.

In dat kader kwamen op 15 oktober meerdere bedrijven en maatschappelijke organisaties bijeen om in Nederland een begin te maken met het Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) – mechanisme. Zij doen dit ter ondersteuning van het beleid van de Nederlandse regering op dit onderwerp. Het REDD-mechanisme zou moeten voorzien in een publieke en private financieringsstroom ten behoeve van bosbehoud (waarmee, naast het
vasthouden van CO2, ook de biodiversiteit wordt beschermd) die uiteindelijk kostenbesparend zal zijn voor het bedrijfsleven zodat er meer ruimte komt voor de nodige klimaatvriendelijke innovaties.

In 2006 vroegen meer dan 80 topmensen uit het Nederlandse bedrijfsleven de politiek voor een steviger en groener beleid. Deze brief kwam voort uit het IUCN Leaders for Nature initiatief. Wederom vragen bedrijven om een verdergaand en duidelijk groen beleid.