De Regus BusinessTracker laat zien dat Nederland relatief het kleinste aantal bedrijven heeft (10%) dat de carbon footprint monitort, Canada (9%) niet meegerekend. Verder blijkt dat 57% van de ondernemingen geen beleid heeft ontwikkeld om in energiezuinige apparatuur te investeren. En 46% van de ondernemingen vindt operationele kosten zeer belangrijk: er wordt alleen geïnvesteerd in energiezuinige – en koolstofarme – apparatuur als dat goedkoper of net zo duur is als conventionele apparatuur.

Maar liefst 66% van de ondernemingen geeft aan dat wanneer de overheid belastingvoordelen zou bieden om te investeren in energiezuinige of koolstofarme apparatuur, zij hun groene investeringen aanzienlijk zouden versnellen. Dit geeft aan dat het initiatief ‘Regeling Groenprojecten’ uit 2006 een goed begin is geweest, maar beslist niet voldoende om groene investeringen te stimuleren, zeker niet op het niveau van MKB-ondernemingen. Hoewel het initiatief nieuwe projectcategorieën heeft voorgesteld, van waterhuishouding tot duurzame bouw, wordt dit wellicht nog als te beperkt gezien.

Kleine ondernemingen en consultants lopen achter
Over de hele linie presteren kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers) onder het gemiddelde wat betreft het feitelijke en voorgenomen niveau van groen investeren. Dit duidt erop dat kleinere ondernemingen moeilijker zijn aan te zetten tot het kiezen van koolstofarme apparatuur wanneer die marginaal duurder zijn. De kosten op de korte termijn voor kleine bedrijven zijn vaak belangrijker dan langetermijninvesteringen.

In Nederland heeft slechts iets meer dan een kwart (26%) van de kleine ondernemingen geïnvesteerd in koolstofarme apparatuur; bij grote ondernemingen (meer dan 250 werknemers) is dit 74%. Van die laatste categorie beschikt zelfs 84% over een bedrijfsbeleid voor het investeren in koolstofarme apparatuur, tegen minder dan de helft (35%) van de MKB-ondernemingen. Diverse plannen op regeringsniveau houden geen rekening met de daadwerkelijke behoefte aan groen investeren bij kleinere bedrijven. Het onderzoek brengt ook verschillen per sector in kaart. Van bedrijven in de consultancysector houdt slechts 3% rekening met de eigen carbon footprint. Slechts 26% heeft geïnvesteerd in koolstofarme apparatuur, terwijl 38% een beleid heeft op dit punt. Van de ondernemingen in de bancaire sector heeft 58% een beleid om te investeren in energiezuinige apparatuur, terwijl 42% koolstofarme investeringen heeft gedaan.

Minimaliseren leegstand dringt uitstoot ook terug
“De aanschaf van groene apparatuur en het monitoren van initiatieven gebeurt nog teleurstellend weinig, zeker bij kleinere bedrijven. Toch zijn kleine en middelgrote ondernemingen verantwoordelijk voor de helft van de omzet van ondernemingen in dit land. Als de overheid haar ambitieuze doelstellingen met betrekking tot het terugdringen van CO2-uitstoot rond 2050 wil halen, dan hoort zij goed na te denken over manieren om dit aan te moedigen. Daarnaast moet het aantal categorieën waarin kan worden geïnvesteerd volgens de “Regeling Groenprojecten” worden uitgebreid. Op dit moment is de reikwijdte van koolstofarme technologie beperkt en er moet bovendien veel geld voor worden betaald. Dit is voor veel bedrijven een belemmering om te investeren. Ons onderzoek laat zien dat het toekennen van belastingvoordelen een groot verschil kan maken. Een groeiende populariteit creëert bovendien een veel grotere markt, waardoor prijzen zullen dalen”, aldus Eduard Sch! aepman, a lgemeen directeur van Regus Benelux. Schaepman voegt toe: “Groene investeringen beperken zich niet alleen tot technologie, maar horen betrekking te hebben op alle effectieve en meetbare milieu-initiatieven, zoals het minimaliseren van leegstand. Volgens voorzichtige schattingen staat structureel 38% van de kantoorruimte leeg. Toch wordt die ruimte verwarmd, gekoeld en verlicht. Dat zorgt ieder jaar voor tonnen aan zinloze CO2-uitstoot. Het terugbrengen van leegstaande kantoorruimte zou dan ook – net als het investeren in energiezuinige apparatuur – in aanmerking moeten komen voor belastingvoordeel.”