Het Action2020-programma van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is een belangrijk leidmotief voor de global meeting van het World Economic Forum (WEF) deze week in Zwitserland. Vanuit Nederland reizen premier Mark Rutte en de ministers Jeroen Dijsselbloem en Lilianne Ploumen af naar Davos. “Het duurzame bedrijfsleven toont internationaal ambitie en durft zichzelf concrete doelen te stellen”, zegt directeur Marga Hoek van De Groene Zaak. “Het is zaak dat de politiek dat herkent en ziet dat de lat hoger kan en moet” 

De doelstellingen uit het Action2020-programma benoemen de internationale ‘must haves’, die de grenzen van onze planeet in ecologisch, sociaal en financieel opzicht markeren. Aan de doelen, afgeleid van de 2050-visie, zijn tal van business-oplossingen gekoppeld.

Action2020 is bedoeld om een prioriteitsstellend, global framework te bieden om de impact vanuit het bedrijfsleven op verduurzaming zowel te borgen als te vergroten. De doelen worden onderschreven door alle internationale leden en regionale partners, waaronder De Groene Zaak, die Action2020 hielp ontwikkelen. De Groene Zaak bundelt immers inmiddels 170 bedrijven, waaronder zowel grote, internationale ondernemingen (zoals PGGM, Eneco, Menzis, EY, Arla Foods) als MKB die allen de verduurzaming van de economie willen versnellen en daartoe graag concrete doelen zien die de transitie zichtbaar versnellen.

De WBCSD representeert 15 miljoen werknemers en 7 biljoen dollar. Ook Nederlandse multinationals als Unilever en DSM zijn bij de WBSCD aangesloten.

Volgens De Groene Zaak-directeur Marga Hoek heeft de WBCSD zich daarbij laten inspireren door de ambities die de echte koplopers al veel langer hanteren. Hoek: “De Groene Zaak laat dagelijks zien hoe het duurzame bedrijfsleven vanuit concrete doelen verduurzaming bewerkstelligt. Met Action2020 zetten we opnieuw een stap voorwaarts door internationaal concrete doelen te benoemen. Het feit dat ook het WEF deze aanpak ondersteunt en tot leidmotief van haar jaarlijks congres maakt deze week, sterkt in de opvatting dat duurzame bedrijven over de hele wereld koers kiezen.”

 

Lat omhoog

De Groene Zaak is sinds februari 2013 regional partner van de WBCSD en heeft – met haar partners – een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van Action2020. De doelen laten ook zien dat de lat hoger kan en moet. Directeur Marga Hoek: “Een voorbeeld daarvan is de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen dusdanig terug te dringen van dat de temperatuur wereldwijd niet meer stijgt dan maximaal 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau. Vertaald naar de Nederlandse situatie betekent dit dat de lat omhoog moet. Als Groene Zaak zien we het als onze taak die ambitie krachtig aan te jagen.”

Hoek denkt dat de doorwerking van het Action2020-programma in het Nederlandse bedrijfsleven op termijn ‘groot’ kan worden omdat niet alleen De Groene Zaak, maar ook andere stakeholders die zich met verduurzaming en sociaalmaatschappelijke doelen bezig houden Action2020 als leidraad nemen. Als voorbeeld noemt ze MVO Nederland dat al heeft aangegeven de 2020-goals en thema’s te benutten. Hoek: “Dat is buitengewoon positief en waar mogelijk zullen we dan ook in de realisatie samen optrekken. Hoe meer partijen met gelijke, ambitieuze doelen werken hoe effectiever. Dat zal ook zijn impact op de overheid hebben: het aandeel duurzame bedrijven neemt toe, de ambitie van de koplopers is nog sterker toegenomen, de lat voor de overheid kan en moet dus al zeker fors omhoog”