Volgens De Groene Zaak (DGZ) bevordert het huidige economisch systeem nog steeds onduurzaam ondernemen en belemmert het in velerlei opzicht duurzaam ondernemen. Zo zijn er vier ministeries betrokken bij de toestemming voor een windmolenpark en kost de realisatie daarvan gemiddeld 5 tot 8 jaar. Roger van Boxtel: “Nederland staat op de 20ste plaats van de Europese Groene Index. Zelfs een land als Roemenie doet het beter als het gaat om milieuprestaties. Nederland moet minimaal tot de top 5 van Europa behoren. Verduurzaming van de Nederlandse economie verdient daarom ook in het huidige verkiezingsdebat meer aandacht.”

Volgens DGZ-directeur Marga Hoek maakt de huidige crisis extra duidelijk dat het tijd is voor een radicale koerswijziging. “Stapje voor stapje streven naar duurzaamheid brengt ons niet voldoende vooruit. Overheid en bedrijfsleven moeten duurzaamheid omarmen als richtinggevend economisch beginsel. Dat is wezenlijk iets anders dan het kiezen voor “iets minder slecht‟, zoals het subsidiëren van bij- en meestook van biomassa in kolencentrales. Dat lijkt duurzaam op papier, maar we nemen zo de prikkel weg om over te stappen naar volledig duurzame energieopwekking.”

Duurzaamheid als richtinggevend economisch beginsel
De ruim 60 ondernemingen die verenigd zijn in DGZ zijn ervan overtuigd dat structureel méér prikkels tot en ruimte voor marktinnovatie, in combinatie met de introductie van nieuwe financiële (business)modellen vele tientallen miljarden duurzaam maatschappelijk rendement kan opleveren. Maar dan moet wel het roer om, want bij tal van grote projecten loopt duurzame vernieuwing nog vast op (detail)regelgeving. Hoek: “Het maximaal bevorderen van duurzaamheid moet voortaan een harde randvoorwaarde moet zijn voor regelgeving en beleid, en ook alle inkooptrajecten en aanbestedingen moeten duurzaam zijn.

Daarnaast moeten we zo snel mogelijk zuivere concurrentieverhoudingen duurzaam/niet-duurzaam realiseren door vervuiling en grondstoffen te beprijzen. Dit vergt een lange adem en internationale afstemming. Nederland kan beginnen met “groen‟ als norm te stellen in het belastingstelsel. Door lagere heffingen toe te passen voor duurzame producten en hogere voor niet-duurzame, worden de voor het bedrijfsleven noodzakelijke prikkels snel ingevoerd.”

Praktijkervaring beschikbaar
De Groene Zaak zoekt nadrukkelijk een constructieve dialoog met politiek, overheid en stakeholders. Dat neemt echter niet weg dat de aanzet tot die nieuwe koers vanuit het bedrijfsleven zelf moet en zal komen. Hoek: “De Groene Zaak, vertegenwoordigd door alle branches die ons bedrijfsleven telt, stellen daartoe kennis, kunde en praktijkervaring beschikbaar. We staan voor een uitdagende innovatieslag, waarbij veel te winnen valt. Voor individuele bedrijven, voor de “BV Nederland‟, voor onze toekomstige concurrentiepositie en, last but not least, voor onze planeet.”