Ondanks de belofte om te verduurzamen zijn er nauwelijks bedrijven die daadwerkelijk haast maken met dit streven. Dat blijkt uit onderzoek van South Pole, projectontwikkelaar en leverancier van klimaatoplossingen. Ambities worden zo ver doorgeschoven dat de haalbaarheid nog maar zeer de vraag is. En ondanks dat aanpassing aan klimaatveranderingen als een absolute prioriteit wordt gezien ontbreekt in veel gevallen een duidelijke strategie hiervoor en wordt er nog maar nauwelijks budget voor vrijgemaakt. Ook in Nederland zijn de groene ambities van bedrijven nog lang niet altijd terug te zien.

Voor het onderzoek vroeg South Pole 200 bedrijven wereldwijd naar de plannen om te verduurzamen. Daaruit blijkt dat het bedrijfsleven steeds vaker beloftes doet om groener te worden. Bijna de helft van de ondernemingen geeft aan dat zij net zero emissiedoelstellingen hebben vastgesteld, wat neerkomt op het streven om CO2-neutraal te worden. In veel gevallen zijn deze beloftes niet wetenschappelijk onderbouwd en nauwelijks realistisch te noemen. In zestig procent van de gevallen moet dit streven pas na 2040 zijn gerealiseerd, of is er niet eens een jaartal op de ambities geplakt.

In Nederland heeft nog geen tien procent van de Nederlandse ondernemingen de net zero emissiedoelstellingen vastgesteld, concludeert René Groot Bruinderink, Head Climate Solutions Nederland van South Pole. “De situatie in Nederland en de conclusies uit het onderzoek maken duidelijk dat bedrijven zich niet realiseren dat er haast gemaakt moet worden met verduurzamen. Ook voor de bedrijven zelf, die zich al op zeer korte termijn moeten gaan houden aan afspraken hierover. Het niet hebben van een plan en doelstelling kan voor hen grote problemen opleveren.”

Worsteling

Het onderzoek toont verder de worsteling van het bedrijfsleven met klimaatverandering aan. In totaal noemt 58 procent van de ondervraagde bedrijven aanpassingen op dit gebied een belangrijke prioriteit. Een op de vijf vindt echter dat het over een duidelijke strategie beschikt om klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Slechts zeven procent van de bedrijven heeft daadwerkelijk extra budget vrijgemaakt om deze plannen ook uit te voeren. Opvallend is dat de bedrijven de druk om te verduurzamen voornamelijk voelen vanuit consumenten. Ondanks toenemende inmenging van de overheid wordt dit nauwelijks als drukmiddel ervaren.

René Groot Bruinderink sprak op 11 november jl. tijdens het Nationaal Sustainability Congres in Hilversum over de uitkomsten van het onderzoek. In een paneldiscussie sprak hij daarnaast over de rol die de financiële sector idealiter zou moeten spelen op de duurzaamheidsbeslissingen in het bedrijfsleven.

Lees meer over het onderzoek