Medio juli heeft Natuur en Milieu ruim 500 bedrijven gevraagd steun te geven aan haar pleidooi voor een goede regeling voor roetfilters voor in gebruik zijnde dieselvoertuigen. Voor nieuwe die-selauto’s is er sinds 1 juni een subsidieregeling. Voor de oudere, meer vervuilende auto’s en vrachtauto’s, is zo’n regeling op komst maar het kabinet trekt daar onvoldoende geld voor uit.

De door Natuur en Milieu benaderde bedrijven is gevraagd of zij bereid zijn 20 procent van de kos-ten van de zogeheten retrofit voor eigen rekening te nemen. LeasePlan is één van de bedrijven die daar positief op heeft gereageerd. LeasePlan, ’s werelds grootste leasebedrijf, belooft meer dan 81.000 dieselvoertuigen van een filter te voorzien. In totaal willen de bedrijven die deelnemen aan de coalitie 66.745 personenauto’s, 21.293 bestelauto’s, 4063 vrachtauto’s en 302 bussen, oftewel bijna 100.000 dieselvoertuigen, van een roetfilter voorzien. Daarmee kan jaarlijks 110.000 kilo roetuitstoot worden voorkomen.

Aan de investering is de voorwaarde verbonden dat de overheid 80 procent van de kosten voor retrofit voor haar rekening neemt. ‘Dit is een prachtige voorzet voor het kabinet’, stelt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu. ‘De samenleving heeft wat over voor schone lucht, laat nu het kabinet ook royaal over de brug komen.’

Op dit moment overlijden jaarlijks 18.000 mensen voortijdig als gevolg van luchtvervuiling door roet en andere kleine deeltjes.