Boston Consulting Group (BCG), een toonaangevend adviesbureau op het gebied van strategie, kondigt een samenwerking aan met SAP, marktleider op het gebied van software voor bedrijfsapplicaties. Het gezamenlijke transformatieaanbod zal bedrijven in staat stellen de bedrijfswaarde in duurzaamheid te identificeren, de juiste klimaatambities te bepalen en een actiegerichte routekaart voor duurzaamheid op te stellen.

De samenwerking tussen SAP en BCG zal bedrijven helpen de generatie-uitdaging van klimaatverandering aan te gaan en in te spelen op de toenemende druk van investeerders en de steeds strengere regelgeving. Uit onderzoek van analistenbureau IDC blijkt dat duurzaamheid een topprioriteit is geworden voor bedrijven. “Volgens een van IDC’s recente enquêtes onder eindgebruikers is driekwart van de executives die betrokken zijn bij de duurzaamheidsinitiatieven van hun bedrijf van mening dat milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) ‘zeer belangrijk’ zijn voor de bedrijfswaarde van hun organisatie”, zegt Bjoern Stengel, de global sustainability research lead bij IDC. “BCG en SAP hebben beiden voorop gelopen in het operationaliseren van duurzame transformatie bij hun klanten, en deze samenwerking zal IT-inkopers verder helpen bij het strategisch inzetten van op duurzaamheid gerichte technologie om hun doelen te bereiken.” SAP en BCG bieden marktleidende oplossingen op drie gebieden die van bijzonder belang zijn bij een duurzaamheidstransformatie – strategie, verandering van bedrijfsmodel en technologische innovatie – om hun respectieve inspanningen op het gebied van duurzaamheid aan te vullen.

Om bedrijven te helpen sneller te komen tot een netto-nul-uitstoot, met een emissiereductiepotentieel tot 40%,i zullen BCG en SAP bedrijven in staat stellen toonaangevende metingen en informatie op het gebied van CO2-tracking te integreren in hun kernactiviteiten en strategische besluitvorming. Door de combinatie van twee marktleidende oplossingen in BCG’s CO2 AI en de SAP Product Footprint Management oplossing, richt de samenwerking zich op Scopes 1, 2 en 3 via BCG’s CO2 AI en een integratie in de kernsoftware van SAP via SAP Product Footprint Management.

Om te helpen nulafval in toeleveringsketens te bereiken, zullen SAP en BCG de circulariteitskansen in het portfolio van een bedrijf over de gehele toeleveringsketen en productportfolio beoordelen. Op basis van BCG’s CIRCelligence en de SAP Responsible Design and Production oplossing, zal dit aanbod klanten in staat stellen het zero-waste traject te versnellen.

De transformatie-inspanningen van klanten op het gebied van duurzaamheid zullen worden begeleid door een Holistic Steering and Reporting-oplossing, ondersteund door de SAP Sustainability Control Tower-oplossing en BCG’s Compliance Target Operating Model om ervoor te zorgen dat de transformatie wordt aangestuurd met een focus op bedrijfswaarde en dat bedrijven voldoen aan alle wettelijke vereisten.

“Duurzaamheid biedt een unieke kans om een blijvende, positieve impact te creëren voor toekomstige generaties, maar geen enkele organisatie kan haar duurzaamheidsdoelstellingen alleen bereiken”, aldus Christian Klein, CEO en lid van de raad van bestuur van SAP SE. “Duurzaam zijn vereist coördinatie over de gehele waardeketen, en dit is waar SAP’s partnerschap met BCG een sleutelrol speelt. Door de expertise, tools en diensten van BCG en de technologie van SAP samen te brengen, biedt ons Sustainability Transformation-aanbod bedrijven de transparantie, bruikbare gegevens en strategische begeleiding die ze nodig hebben om duurzaamheid van begin tot eind met succes aan te pakken en waarde te creëren voor al haar stakeholders.”

Dit nieuwe partnerschap is bedoeld om bedrijfsbrede veranderingen teweeg te brengen, complexe toeleveringsketens te overbruggen en bedrijfswaarde te creëren uit duurzaamheid.

“Ik ben er vast van overtuigd dat de milieu-impact van een organisatie voor haar belangrijkste stakeholders binnenkort even belangrijk zal zijn als haar financiële prestaties. Wie het voortouw neemt op het gebied van duurzaamheid, kan een marktvoordeel van meer dan 10% behalen.ii Dit is een enorme kans voor bedrijven over de hele wereld. Dit partnerschap met SAP zal onze klanten in staat stellen om in een ongekend tempo te transformeren,” voegt Christoph Schweizer, CEO van BCG, hieraan toe.

Het Sustainability Transformation aanbod van BCG en SAP wordt op dit moment ingezet bij lighthouse klanten met een verwachte bredere lancering in het derde kwartaal van 2022.