Bavaria heeft gisterenavond een nieuwe vijzel in gebruik genomen. Met deze vijzel wordt gezuiverd proceswater van de brouwerij teruggebracht naar de directe omgeving, zodat de boeren die daar gevestigd zijn gebruik kunnen maken van het water. De vijzel is tot stand gekomen met hulp van Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Laarbeek, Waterschap en ZLTO en maakt onderdeel uit van het project Boer Bier Water. Gisteren werd ook een intentieverklaring getekend door alle partijen waarin afgesproken wordt om samen te werken en om zo te komen tot de meest efficiënte, innovatieve en maatschappelijk verantwoorde aanpak gericht op regionaal hergebruik van proceswater.
 
Omgekeerde drainage
Jaarlijks heeft Bavaria een grote hoeveelheid aan gezuiverd proceswater die over blijft na het brouwen van bier. Door middel van de vijzel wordt dit water omhoog gebracht, waarna het, met de kracht die het hoogteverschil veroorzaakt, verplaatst kan worden naar de directe omgeving. Enerzijds wordt het water ondergronds via een leidingstelsel teruggebracht in de grond van de boeren, ook wel omgekeerde drainage genoemd. Anderzijds wordt het water overgebracht naar het kanaal zodat anderen gebruik kunnen maken van het extra water. Uiteindelijk met als doel om het water vast te houden in de directe omgeving. De vijzel kan 1 miljoen kuub water per jaar verwerken. De boerderij van Wilfried & Caroline van Dijk maakt als eerste gebruik van de omgekeerde drainage en zal jaarlijks 50 miljoen liter water tot haar beschikking krijgen. 
 
Jan-Renier Swinkels, directievoorzitter van Bavaria, licht toe: “Het in gebruik nemen van de vijzel en het tekenen van de intentieverklaring zijn mooie stappen in ons streven om goed voor onze omgeving te zorgen. Water is voor iedereen van levensbelang. En daarnaast hebben wij als familiebedrijf onze brouwerij te leen van onze kinderen en kleinkinderen, dus we moeten zuinig zijn op onze spullen. Met de vijzel zetten we een concrete stap in het tegengaan van verdroging en het stimuleren van een goede waterhuishouding. Als we samen de schouders eronder zetten ben ik ervan overtuigd dat er in de toekomst nog vele mooie initiatieven volgen.”
 
Boer Bier Water
De ontwikkeling van de vijzel is onderdeel van het Project Boer Bier Water, waarbij Bavaria samen met andere partijen werkt aan het behoud van de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater. Activiteiten in het project richten zich naast de herverdeling van water op gewasbescherming, gezonde bodem en brouwgerst. De brouwer werkt binnen Boer Bier Water o.a. samen met ZLTO, Rabobank, Agrifirm, Gemeente Laarbeek en Waterschap Aa & Maas. 
 
De proefopstelling met omgekeerde drainage bij Wilfried & Caroline van Dijk wordt mede mogelijk gemaakt door de Topsector Water / TKI Watertechnologie, waarbij Bavaria samenwerkt met KWR Watercycle Research Institute om de effecten van hergebruik van proceswater op gewas en grondwater in beeld te brengen.