Bas van de Griendt is deze maand gestart als Head of Sustainability Services & ESG bij JLL Nederland. Hij gaat de opdrachtgevers van de vastgoedadviseur ondersteunen bij het halen van hun duurzaamheidsambities. Daar is grote behoefte aan, want duurzaamheid is tegenwoordig de license to operate.

“Er komt veel op de commerciële vastgoedsector af. De branche staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. De Europese Unie is steeds strenger over wanneer je iets ‘duurzaam’ mag noemen”, zegt Bas van de Griendt. “Tegelijkertijd stellen gebruikers ook steeds meer eisen aan bijvoorbeeld het kantoor dat ze huren en investeren institutionele beleggers graag in duurzame assets.”

Van de Griendt gaat JLL Nederland versterken bij het proactief adviseren van opdrachtgevers om de juiste keuzes op het gebied van duurzaamheid te maken. Het is daarmee een verdere aanvulling op het uitgebreide dienstenpakket dat de vastgoedadviseur nu al biedt.

Brede benadering

ESG staat voor environmentalsustainable en governance. Het is een brede benadering om de duurzaamheid van investeringen te analyseren en hard te maken. Dat is nodig, want duurzaam vastgoed gaat verder dan dubbel glas of zonnepanelen op het dak.

Pieter Hendrikse, CEO JLL Nederland: “ESG is een totaalbenadering van hoe we als mens omgaan met onze omgeving. Dit is iets wat ten grondslag ligt aan al onze processen en besluiten. Met het ESG-team gaan we onze klanten helpen om hetzelfde te doen.”

Van de Griendt: “We ontwikkelen samen met de klant een duurzame, alomvattende strategie, met tastbare en meetbare maatregelen die zoden aan de dijk zetten. Waarbij je naar het gebouw zelf kijkt, maar ook naar de omgeving en het gedrag van mensen.”

Als voorbeeld van zo’n brede benadering noemt hij een mobiliteitsplan. “Je moet nadenken over hoe mensen duurzaam bij je locatie kunnen komen. Dus moet je ook nadenken over bijvoorbeeld laadinfrastructuur. Het gaat dus echt om veel meer dan enkel het gebouw.”

JLL geeft vorm aan de toekomst van vastgoed voor een betere wereld

Het aanstellen van een senior Nederlandse ESG-specialist is onderdeel van de wereldwijde strategie van JLL: de toekomst van vastgoed vormgeven voor een betere wereld. JLL wil met zijn expertise over hele wereld bijdragen aan disruptieve, impactvolle en duurzame verandering. Hendrikse: “ESG is bij JLL verankerd in alles wat we doen.”

Rijke ervaring

Met zijn eigen bedrijf Stratego Advies deed Van de Griendt veel ervaring op met ESG-analyses. Als kwartiermaker van het Deltaplan Duurzame Renovatie van de Dutch Green Building Council hielp hij onder meer mee aan het ontwikkelen van Paris Proof, waarmee je kan berekenen of vastgoed bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Eerder werkte hij onder andere als manager Sustainable Development bij Bouwfonds Property Development (BPD)’. Daarnaast is Van de Griendt lid Raad van Commissarissen bij corporatie Woningbelang en lid Raad van Toezicht Natuur en Milieufederatie Utrecht.