Vandaag verschijnt het boek ‘Het ABC van ESG voor Vastgoedprofessionals’, een belangrijk vastgoedboek over Environment, Social & Governance. Op praktische wijze wordt uitgelegd wanneer gebouwen duurzaam zijn in de ogen van de EU Taxonomy en wanneer beleggers hun producten groen mogen noemen wanneer ze onder toezicht staan van bijvoorbeeld de AFM. Dat is belangrijk voor wie wil investeren in duurzaam vastgoed. Het boek is geschreven door Bas van de Griendt, Head of Sustainability Services & ESG bij JLL, en wordt uitgegeven door SPRYG Real Estate Academy.

Met de Europese Green Deal van 2019 heeft de EU de route bepaald hoe de maatschappij en de economie van Europa te transformeren naar een duurzame toekomst. Om die te operationaliseren heeft de EU een classificatiesysteem ontwikkeld voor duurzame economische activiteiten, waaronder bouw- en vastgoedactiviteiten, en een leidraad voor duurzame investeringen: de EU Taxonomy for Sustainable Activities. Wie aan de criteria van de EU Taxonomy voldoet mag zijn product duurzaam noemen. Voor de verdere uitwerking ervan zijn er richtlijnen ontwikkeld voor zogeheten non-financial reporting. Daaraan zijn steeds meer bedrijven gehouden. Bovendien mogen beleggers, die onder toezicht staan van bijvoorbeeld de AFM, hun producten niet langer groen noemen wanneer ze niet bepaalde duurzaamheidskenmerken promoten of wanneer hun producten niet expliciet gericht zijn op het behalen van specifieke duurzaamheidsdoelen.

Om er voor te zorgen dat vastgoedorganisaties en vastgoedprofessionals zich hiervan bewust zijn en om duidelijk te maken wat dat betekent voor hun dagelijkse activiteiten schreef Van de Griendt dit boek dat waarvan het eerste exemplaar gisteren is overhandigd tijdens het jubileumevent van SPRYG ter ere van haar 6-jarig bestaan.

“Over duurzaamheid bestaat veel onduidelijkheid. Om te kunnen investeren in een betere wereld moet het voor beleggers duidelijk zijn wanneer iets duurzaam is. Dan moet het voldoen aan criteria van de EU Taxonomy en moet je kunnen spreken van ESG proof. Die duidelijkheid willen we met dit boekje scheppen. Daartoe reiken we bovendien een paar eenvoudige tools aan”, aldus Bas van de Griendt, Head of Sustainability Services & ESG bij JLL.

Pieter Hendrikse, CEO JLL Nederland: “ESG is een totaalbenadering voor hoe we als bedrijf omgaan met onze omgeving; niet alleen milieukundig, maar ook maatschappelijk. Wat ESG daarbij toevoegt aan de bekende Triple P benadering van people, planet, profit is een belangrijke vierde dimensie, die van good governance. Daar begint het mee, met goed bestuur en met leiderschap.”

“We bevinden ons in een transitiefase, waarbij duurzaamheid continu in ontwikkeling is. Dit boek biedt vastgoedprofessionals handvatten om concreet met ESG-principes in hun organisatie aan de slag te gaan. Het is bedoeld als tool om intern én extern het inhoudelijke gesprek aan te gaan over duurzaamheid en ESG”, aldus Marcel Sanderse, Director SPRYG Real Estate Academy.

Wat JLL en SPRYG met het boekje willen bereiken is kennis en ervaring delen met iedereen die actief is op de vastgoedmarkt, om met klanten en met stakeholders een dialoog te voeren over verduurzaming van de gebouwde omgeving. Die verduurzaming is dringend noodzakelijk. De gebouwde omgeving is immers groot verbruiker van energie en grondstoffen en daarmee één van de grootste bronnen van CO2 emissies die klimaatverandering veroorzaken. De gevolgen van die klimaatverandering zijn voor iedereen merkbaar. Denk aan toenemende  wateroverlast en schade aan gebouwen en infrastructuur door steeds hevigere regenbuien. Of neem de zomers die steeds warmer en droger zijn. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van aardgas en
bouwmaterialen wordt bovendien met de dag een groter probleem. Dat dwingt ons tot ander gedrag, maar het begint met kennis delen en onze attitude veranderen. Alleen dan krijgen we mensen en bedrijven in beweging om te investeren in en bouwen aan een betere wereld.

‘Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals’ is een uitgave van SPRYG Real Estate Academy. ISBN / EAN 978-94-92453-15-0. Te bestellen via www.spryg.com/boeken of via de boekhandel.

Foto: Op 14 september werd het eerste exemplaar uitgereikt tijdens een jubileumevent van SPRYG Real Estate Academy.