De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) is door Votewatch uitgeroepen tot de meest invloedrijke Europarlementariër op het gebied van klimaat en milieubeleid. Dit staat in de Influence Index 2020, waarin Europarlementariërs worden beoordeeld op de politieke en sociale invloed die zij hebben. 

 

Bas Eickhout is momenteel de meest invloedrijke Europarlementariër op het gebied van klimaat- en milieubeleid. Dit kan contra-intuïtief zijn, aangezien hij niet de voorzitter van de ENVI-commissie is, maar een van de ondervoorzitters. Hij is ook geen voorzitter van de Verts / ALE-fractie, maar een van de ondervoorzitters. Hoewel Eickhout niet de hoogste leidinggevende posities in de ENVI-commissie of zijn parlementaire groep bekleedt, heeft het Nederlandse lid van het Europees Parlement invloed gekregen dankzij een sterk netwerk, anciënniteit en concreet wetgevend werk. Eickhout zit momenteel zijn derde zittingsperiode en vertegenwoordigde het Europees Parlement in de laatste 3 COP’s (COP23 tot en met COP25) – voor COP25 was hij voorzitter van de Europese delegatie.

Eickhout bekleedde de belangrijkste positie van rapporteur voor cruciale wetgeving met betrekking tot klimaat- en milieubeleid, zoals de EU-taxonomie voor duurzame financiering. Deze laatste is door het Europees Parlement aangenomen tijdens de plenaire vergadering van juni 2020 in het EP, na ruwe onderhandelingen. Met name tijdens de vorige termijn hebben de rechtse krachten dit wetgevingsvoorstel aanzienlijk afgezwakt. In vergelijking met de vorige termijn werden sommige centrumrechtse EP-leden en het centrum gunstiger tegenover EU-actie op dit beleidsterrein.