Banken willen een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie en de maatschappij. Zij benutten de mogelijkheden die zij daartoe hebben door individueel en collectief hun kennis, netwerk en kapitaal in te zetten voor hun klanten en de maatschappij in brede zin.

Een gezonde en duurzame economische ontwikkeling vergt een goed functionerende financiële sector en omgekeerd geldt dat even zeer. Het kernbedrijf van banken is er op gericht om klanten te helpen hun mogelijkheden en ambities – nu en in de toekomst – waar te maken. Anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en het vormgeven van de transitie naar een duurzame economie is daarvan een integraal onderdeel.

Dialoog

De NVB wil vanuit de rol en de ambitie die banken hebben ten aanzien van duurzame ontwikkeling haar verantwoordelijkheid nemen en haar leden aanmoedigen zich op een bij hun passende wijze hiervoor in te blijven zetten en deze inspanningen zichtbaar te maken. De NVB zal een actieve rol spelen in de dialoog met de samenleving in het algemeen en alle relevante stakeholders in het bijzonder. Daarnaast zal de NVB ook internationaal de collectieve ambities van Nederlandse banken uitdragen. De NVB staat open, verbindt en is aanspreekbaar.

In de Visie Duurzaamheid en verantwoord ondernemen leest u hoe banken willen bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.