Ir. J.A.P. van Oosten, voorzitter raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep, heeft de overeenkomst vandaag (31 maart) getekend. Namens BWI werden de afspraken bekrachtigd door secretaris-generaal mevrouw A. Normark. Mede-ondertekenaars zijn D. van Haaster, voorzitter van FNV Bouw, en A. van Wijngaarden, voorzitter van Hout- en Bouwbond CNV.

Met deze overeenkomst benadrukt BAM de bedrijfsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met nationale wetgeving en tevens te voldoen aan de relevante richtlijnen en aanbevelingen van ILO (International Labour Organisation). Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op het recht van alle werknemers om lid te zijn van een vakbond, op het verbod om gebruik te maken van kinderarbeid en op bevordering van gezonde en veilige werkomstandigheden. Verder onderkent het concern de noodzaak tot duurzame ontwikkeling, zowel economisch en sociaal als op het terrein van het milieu.

BWI is de internationale koepelorganisatie voor werknemers in de bouw, houtverwerkende industrie en daarmee samenhangende bedrijfstakken. De organisatie is in december 2005 opgericht als samenwerking van de algemene koepelorganisatie IBBH en de christelijke organisatie WFBH. BWI verenigt momenteel meer dan 350 vakbonden met gezamenlijk ruim twaalf miljoen leden in circa 135 landen.