Duurzame ontwikkeling staat centraal in het coalitieakkoord, aldus Balkenende. ‘Dit kabinet heeft de ambitie om werkelijk het verschil te maken’. Balkenende: ‘We willen duidelijk maken dat er maar één weg is: de duurzame weg.’

Samenwerken
‘Alleen samen kunnen we de doelstellingen halen’, zei Balkenende. ‘Burgers, bedrijven en overheden zullen structureel duurzame keuzes moeten maken. En dat zal soms pijn doen. In de portemonnee, in de planning of in de organisatie.’

Rol overheid
Balkenende noemde drie rollen voor de rijksoverheid als het gaat om duurzame ontwikkeling: duurzaam beleid maken, voorwaarden scheppen voor burgers en bedrijven en zelf het goede voorbeeld geven.

Duurzaam beleid
Duurzaamheid is meer dan milieubeleid, stimuleren van schone energie of vermindering van broeikasgassen, aldus Balkenende.

‘Duurzaamheid verbindt alle beleidskeuzes. Van volksgezondheid en ruimtelijke ontwikkeling tot economie en buitenlands beleid. Duurzaamheid is niet het kersje op de taart, maar een onmisbaar ingrediënt’.

‘Het kabinet zal de komende vier jaar tastbare resultaten boeken’, zei Balkenende. ‘Nederland zal duurzamer worden.’

Voorwaarden scheppen
De overheid kan volgens Balkenende ook de keuzes van burgers en bedrijven sturen. Balkenende: ‘Door een prijskaartje te hangen aan vervuilend gedrag. Denk aan de extra heffing op vliegtickets. Maar ook door duurzaam gedrag te stimuleren, zoals we bijvoorbeeld gaan doen bij schone en zuinig auto’s’.

De minister-president noemde ook de 80.000 tot 100.000 woningen die de komende jaren worden gebouwd. ‘Waarom kan duurzaamheid bij de bouw van deze woningen geen doorslaggevend criterium zijn? Er is zoveel mogelijk.’

Hij noemde daarbij de ‘groene daken’ in Chicago als voorbeeld. Daar worden platte daken van overheidsgebouwen beplant. Burgers en bedrijven worden gestimuleerd hetzelfde te doen. Deze groene daken hebben een positief effect op de luchtkwaliteit, verminderen de stookkosten en zorgen voor meer natuur in de stad.

Voorbeeld
‘Duurzaam moet je doen. Ook als overheid moet je gewoon het goede voorbeeld geven’, zie Balkenende. Dit doet de overheid bijvoorbeeld met duurzame bedrijfsvoering. Zo wil de rijksoverheid uiterlijk in 2010 100% duurzaam inkopen.

Verder betekent duurzame ontwikkeling volgens Balkenende ‘ook oog hebben voor het menselijk kapitaal’. Zo kan de rijksoverheid de seizoenswerkloosheid onder schilders ondervangen door het onderhoud aan gebouwen zoveel mogelijk in de winter uit te voeren.