De Award Diversiteit in Bedrijf is voor een ondertekenaar van het Charter Diversiteit die een markante best practice laat zien om diversiteit en inclusie op de werkvloer te stimuleren. Criteria voor de best practice zijn: vernieuwend, overdraagbaar en effectief. De prijs is een foto die de diversiteit binnen het bedrijf laat zien en wordt op locatie gemaakt door fotograaf Sacha de Boer. Op Donderdag 4 april werd de Award Diversiteit in Bedrijf voor de tweede keer uitgereikt. In 2019 zijn de winnaars Royal Schiphol Group en Het Beginstation.  

De uitreiking van de Awards door juryvoorzitter Harry van de Kraats en fotograaf Sacha de Boer vormde de feestelijke afsluiting van het Nationaal Event Diversiteit dat Diversiteit in Bedrijf samen met ABN AMRO organiseerde.

Royal Schiphol Group maakt luchtvaart inclusief

Royal Schiphol Group ontving de Award Diversiteit in Bedrijf 2019 in de categorie ‘grote bedrijven’ voor het initiatief ‘Luchtvaart Inclusief’ dat wordt uitgevoerd door Luchtvaart Community Schiphol (LCS). Samen met 36 werkgevers op de luchthaven Schiphol biedt LCS kansen voor mensen die door een arbeidsbeperking afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De ambitie is dat honderd bedrijven zich aansluiten bij Luchtvaart Inclusief en dat elk jaar honderd mensen met een arbeidsbeperking toegang krijgen tot een duurzame baan op Schiphol.

Francien David, directeur Luchtvaart Community Schiphol, nam de Award in ontvangst. “Voor dit jaar staat de teller al op tachtig, maar we gaan voor de honderd. De komende jaren willen we onze ambitie met betrekking tot Luchtvaart Inclusief voor de locatie Schiphol verder uitbreiden,” aldus David.

luchtvaart inclusief

Het Beginstation begint bij wat mensen wél kunnen 

C. Kornuyt BV een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het aanbrengen en bewerken van bedrijfs- en industrievloeren ontving de Award Diversiteit in Bedrijf 2019 in de categorie ‘mkb’ voor het initiatief ‘Het Beginstation’. Dit innovatiecentrum, dat inmiddels verzelfstandigd is, brengt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt samen om ideeën en producten te ontwikkelen die de circulaire economie een impuls geven. Werkzoekenden kunnen hierdoor ervaring opdoen en makkelijker doorstromen naar betaald werk.

Serge Kornuyt, directeur, houdt zich al langere tijd bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij heeft zich verdiept in de circulaire economie: “Het viel me op dat de focus vaak ligt op de verspilling van grondstoffen en energie, maar dat er onvoldoende aandacht is voor de verspilling van talent.” Zo kwam hij op het idee voor Het Beginstation. “Alle diversiteitsdimensies zijn in dit initiatief vertegenwoordigd. We kijken niet naar wat iemand níet kan, maar denken juist in mogelijkheden,” aldus Kornuyt. Het Beginstation biedt jaarlijks plek aan ongeveer vijftig medewerkers. Sinds de oprichting stroomden negentien van hen door naar betaald werk.

Charter Diversiteit

Het Charter Diversiteit is onderdeel van het project Diversiteit in Bedrijf. Dit project ondersteunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit en inclusie in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Het Charter Diversiteit telt nu 180 ondertekenaars.

Foto: v.l.n.r.: Harry van de Kraats (voorzitter Raad van Toezicht Diversiteit in Bedrijf), Martien Martins (ambassadeur Het Beginstation), Francien David (directeur Luchtvaart Community Schiphol) en Sacha de Boer (fotograaf).