De ‘white paper’ getiteld ‘Is duurzaamheid onverenigbaar met de groei van bedrijven?’ concludeert dat de commerciële voordelen van het invoeren van duurzame processen in de bedrijfsstrategie duidelijk de kosten overstijgen.

In de aanloop naar de VN klimaattop die volgende maand plaatsvindt in Kopenhagen is de paper evenwel ook kritisch over de maatregelen die uit de vorige conferentie kwamen zoals overeengekomen in het Kyoto Protocol. Deze maatregelen zullen het gedrag van milieuvervuilende industrieën niet veranderen maar simpelweg voorzien in een ‘get-out clause’ om door te gaan met vervuilen. In het bijzonder beschrijft Atradius de handel in CO2 emissie als een manier voor ondernemingen om door te gaan met vervuilen, in ruil voor betaling van een vergoeding, zonder het echte probleem te benoemen – namelijk de nood aan een echte en duurzame verandering aangaande het vervuilend gedrag.

“De belangrijkste boodschap van onze ‘white paper’ is dat duurzaamheid geen barrière vormt voor commerciële groei, maar echt grote commerciële voordelen brengt”, aldus Isidoro Unda CEO van Atradius. “Onze eigen ervaringen tonen dit aan, maar dit blijkt eveneens uit de ervaringen van andere ondernemingen die hebben bijgedragen aan ons onderzoek. Zelfs in de meest basale vorm brengt duurzaamheid substantiële kostenbesparingen met zich mee, bijvoorbeeld in de zin van energie-efficientie en recyclage. Bovendien worden consumenten zich steeds meer bewust van de noodzaak om het milieu en de planeet te beschermen en zullen zij meer en meer geneigd zijn tot het kopen van producten en diensten van bedrijven die zich ‘groen’ kwalificeren, en dat is goed voor de verkoop en de merkbelevenis.”