Onder de naam ‘Knowledge 4 Development’ gaat de unit Learning Solutions van Atos Origin tachtig dagen van haar tijd beschikbaar stellen en haar onderwijskundige en technische kennis inzetten ten behoeve van IICD en lokale organisaties in Afrika. Atos Origin Learning Solutions ondersteunt IICD onder meer met de implementatie van een online training-tool voor zelfanalyse en evaluatie. Consultants zullen daarnaast ondersteuning bieden aan verschillende lokale projecten en activiteiten van IICD, variërend van de ontwikkeling van een e-learning tool voor het trainen van evaluatiepartners in diverse landen tot het scholen van lokale trainingspartners in het ontwikkelen van multimedia trainingsmateriaal in Zambia. Ook medewerkers van IICD profiteren van de samenwerking en krijgen inzicht in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van e-learning.

Betere docenten voor de klas

IICD is sinds 2000 betrokken bij projecten in Zambia op het gebied van onderwijs, bestuur, landbouw en klein ondernemerschap. “Informatietechnologie wordt slechts mondjesmaat ingezet binnen het onderwijs in Zambia. Het gebruik van nieuwe trainingsmethodieken in het onderwijsprogramma – waaronder IT-toepassingen als video, cd-roms en het internet – is echter van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Curricula kunnen simpel en snel worden geactualiseerd en het helpt docenten die het zonder faciliteiten als een lab of andere hulpmiddelen moeten doen om met behulp van computersimulatie bepaalde stof beter over te dragen”, licht Olaf Erz, Country Manager Zambia van IICD toe. “Daarnaast stelt de e-learning tool van Atos Learning Solutions in staat om meer lokale partners te trainen en ondersteunen bij het zelf evalueren en het bewaken van de voortgang van projecten.”

Gezamenlijke doelen

De samenwerking tussen Atos Origin Learning Solutions en IICD sluit naadloos aan bij de activiteiten van beide organisaties. IICD ondersteunt lokale organisaties in een negental landen in Afrika en Latijns-Amerika bij de ontwikkeling van praktische en duurzame oplossingen voor armoedesbestrijding en de kwaliteit van basisvoorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en bestuur te bevorderen. De oplossingen zijn gebaseerd op zowel moderne multimediaoplossingen – computers, internet en e-mail – als traditionele kanalen, zoals radio en televisie. Atos Origin Learning Solutions, een business unit gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen voor training en educatie. Deze expertise is van grote toegevoegde waarde voor een organisatie als IICD die het zelf kunnen toepassen van kennis en informatie ziet als sleutel tot duurzame ontwikkeling van ontwikkelingslanden.

“Deze overeenkomst is onderdeel van een initiatief van het Corporate Sustainability Program van Atos Origin en biedt uitstekende mogelijkheden onze dienstverlening in te zetten bij projecten gericht op een verbetering van de leefomstandigheden in ontwikkelingslanden. Daarnaast stelt de samenwerking onze consultants in staat hun expertise onder totaal verschillende omstandigheden toe te passen dan wij in het Westen gewend zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daadwerkelijk toegevoegde waarde kunnen bieden aan IICD’s ambitie om informatietechnologie in te zetten voor de duurzame ontwikkeling in deze regio’s”, aldus Richard Kerssens, Executive Vice President Systems Integration van Atos Origin.