De ASN Bank voert een aantal specifieke kredietproducten met gunstige en flexibele financieringsmogelijkheden voor milieuprojecten. Dan kan het gaan om bedrijfsprojecten maar ook om particulieren die hun huis duurzaam willen (ver)bouwen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen projecten van bedrijven aangemerkt worden als -groenprojecten’, waarbij een lening uit het ASN Groenprojectenfonds gecombineerd kan worden met een regulier krediet.

Het -ASN Groenprojectenfonds’ belegt in zaken die direct van invloed zijn op een beter milieu en die door de overheid zijn erkend als groenprojecten. De deelnemers aan het fonds helpen zo mee aan een milieuvriendelijke samenleving en een stabiel rendement aangevuld met extra fiscale vrijstellingen.

-De keuze voor duurzaamheid is vooral een persoonlijke keuze’ zegt Van Arendonk. -Maar het wordt wel makkelijker gemaakt door goed gebruik te maken van de diverse regelingen , subsidies en fondsen voor duurzame projecten. De ASN Bank draagt daaraan bij door extra voordelige kredieten en kennis van deze belangrijke en voor toekomstige generaties zo belangrijke markt.”