Na al eerder Fira Brons en Zilver gecertificeerd te zijn geweest, heeft Asito nu het certificaat Fira Complete behaald. Deze stap naar de hoogst mogelijke certificeringsgraad past in het beleid van Asito om duurzaamheid transparant en vooral concreet te maken.

Joost Brinkhuis, manager kwaliteit & personeelsontwikkeling: ‘Het certificeren op duurzaamheid is geen doel op zich. Het doel van onze duurzaamheidsinspanningen is om anderen te laten zien wat we doen. We willen transparant zijn in onze activiteiten en ook anderen helpen stappen te zetten op het gebied van MVO. Te vaak verwordt duurzaamheid tot een algemeen verhaal over intenties zonder concreet te worden. In de markt zijn keurmerken te verkrijgen die niet vragen naar concrete maatregelen of bewijslast. Al jaren pleit Asito voor meer openheid en transparantie en tegen nietszeggende keurmerken die MVO meer kwaad dan goed doen. Met Fira Complete willen we openheid geven in de inspanningen die we verrichten, de resultaten die dit heeft opgeleverd en de doelen die we nog willen halen.’

In dit licht start Asito dit jaar met een continue MVO verslaglegging. In plaats van het traditionele jaarverslag publiceert Asito vanaf mei doorlopend over de inspanningen die de organisatie doet op het vlak van onder andere milieu, diversiteit, innovatie, inclusiviteit, klimaat en sociaal ondernemen.