Ashoka en Zalando ondersteunen sociale ondernemers tijdens pandemie, zoals het Nederlandse initiatief Design-a-thon Works

Bron
Zalando

Zalando, Europa’s toonaangevende online platform voor mode en lifestyle, wil een bijdrage leveren om wereldwijde maatschappelijke problemen op te lossen. Vorig jaar stelde Zalando 5 miljoen euro ter beschikking aan humanitaire projecten om hen het hoofd te helpen bieden aan de coronacrisis. Ashoka, het grootste wereldwijde netwerk van sociale ondernemers, ontving van Zalando ruim 1 miljoen euro. Dit resulteerde in de oprichting van Changemakers United (CMU), een initiatief dat oplossingen voor ontwrichtingen door de coronacrisis ondersteunt en tegelijkertijd de langetermijngevolgen van de pandemie op de samenleving en economie aanpakt. Naast financiële middelen ondersteunden werknemers van Zalando het initiatief met coaching en pro bono-advies. De afgelopen 18 maanden hielp CMU 30 sociale ondernemers in Europa op het gebied van gezondheidszorg, bescherming van kwetsbare groepen, onderwijsmodellen en -hulpmiddelen, en oplossingen voor economische en politieke gevolgen van de pandemie. Voorbeelden zijn het Nederlandse onderwijsinitiatief voor kinderen Design-a-thon Works, het samenwerkingsplatform MasQueMakers uit Spanje, en de Noorse mentale gezondheidshulporganisatie The Human Aspect.

‘Als startpunt voor mode in Europa willen we deel uitmaken van de oplossing voor de huidige pandemie. Samen met onze partner Ashoka konden we 30 sociale ondernemers ondersteunen om de crisis te bestrijden. De afgelopen maanden hielpen we communities door heel Europa, door onze tijd, kennis en ons netwerk vrijwillig aan te bieden. Ik ben trots op de voortgang van deze innovatieve oplossingen die bijdragen om de maatschappelijke impact van de coronacrisis te verkleinen. We blijven Changemakers United steunen en geloven dat we veel kunnen bereiken als een ondernemersgeest een maatschappelijke missie ontmoet’, zegt Kate Heiny, Director Sustainability and Corporate Citizenship bij Zalando. ‘Het is geweldig om te zien wat mogelijk is als sterke partners samenwerken’ aldus Marie Ringler, Directeur Ashoka Europa.

Initiatief steunt Nederlandse stichting ‘Design-a-thon Works’

Het CMU-initiatief hielp in Nederland sociale ondernemer Emer Beamer en haar team bij Design-a-thon Works. De organisatie streeft ernaar om kinderen tussen 6 en 12 jaar een stem te geven tijdens de wereldwijde schoolsluitingen en lockdowns. Net als bij hackathons doen kinderen mee aan een Design-a-thon om samen kritisch na te denken over de toekomst waarin ze willen leven. De reacties waren overweldigend en mensen vanuit India, Australië, Nederland en Peru meldden zich aan voor de Desig-a-thon. ‘Meer kinderen aanleren hoe een betere wereld te ontwerpen is ons uiteindelijke doel, en we hebben net de 100.000 gepasseerd’, zegt Emer Beamer, oprichter van Design-a-thon Works. Door programma’s uit te rollen in meer dan 40 landen, heeft de stichting waardevolle inzichten gekregen van kinderen, vooral kansarme. Het team rust lokale gemeenschappen uit met digitale hulpmiddelen, bouwt nieuwe allianties op en streeft ernaar dat alle kinderen de kans krijgen om te leren en hun eigen communities te verbeteren.

Van individuele ondersteuning naar versterken van samenwerkingen

Dankzij Changemakers United (CMU) kunnen sociaal ondernemers uit heel Europa hun oplossingen en ideeën verder uitwerken. Tot op heden hielpen 25 mentoren, 15 bedrijven en 121 experts hen met de ondersteuning van hun werk en het vergroten van de impact. De Changemakers United Online Summit in mei 2020, die een podium bood om innovaties in de sociale sector onder de aandacht te brengen en nieuwe ontwikkelingen te bespreken, ontving meer dan 1400 mensen uit vijf continenten. Het CMU-initiatief ondersteunt wereldwijd momenteel 75 sociale ondernemers uit 34 landen. Meer informatie over de wereldwijde vooruitgang is te vinden in Ashoka’s recent gepubliceerde ‘Changemakers United Global Report’.

Net zoals de pandemie evolueert, verschuift CMU nu van individuele ondersteuning naar het versterken van samenwerkingsverbanden. Changemakers United biedt groepen, die zich richten op de thema’s mentale gezondheid, de toekomst van economische systemen, onderwijs en gezondheidszorg, een plek om tekortkomingen met elkaar te delen en te overwinnen. ‘De pandemie heeft de zwakke punten van veel sociale systemen blootgelegd’, zegt Marie Ringler, Directeur Ashoka Europa, en zij concludeert: ‘Het gaat om zwakke plekken waarvan de oorzaken diep liggen. Snelle oplossingen kunnen de problemen verlichten, maar niet oplossen. Wat we nodig hebben zijn oplossingen die naar de bron van het probleem gaan om het op lange termijn op te lossen.’

Share Button