Arla Foods Nederland komt in actie voor het Nationaal Ouderenfonds. Samen met stichting DoSocial – waarvan Arla Foods één van de oprichters is – steunt de zuivelonderneming de campagne van het Nationaal Ouderenfonds en Geer en Goor door zoveel mogelijk geld in te zamelen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Met het geld willen de partijen onder meer ‘sociale ontmoetingstuinen’ realiseren. Arla Foods roept de rest van Nederland op om ook in actie te komen.

Door bezuinigingen in de zorg is er steeds minder aandacht voor het welzijn van ouderen. Eenzaamheid bij ouderen wordt hierdoor een steeds groter probleem. Bijna 30% van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland is eenzaam, meer dan 10.000 ouderen in zorginstellingen krijgen nooit bezoek en 1 op de 10 bewoners komt helemaal nooit buiten. Als reactie op deze ontwikkeling is in 2013 besloten tot de oprichting van DoSocial. Deze stichting bestaat uit diverse partners met een sociale drijfveer, die door een bijdrage van uren, expertise, middelen en geld het beste jaar ooit willen geven aan hulpbehoevenden. DoSocial ondersteunt voornamelijk bestaande initiatieven, die anders mogelijk niet gerealiseerd hadden kunnen worden. Inmiddels heeft DoSocial een aantal bijzondere projecten succesvol afgerond (zie www.dosocial.nl).

Arla Foods DoSocial Vrijwilligersdag

Alle partners van DoSocial stellen jaarlijks vrijwilligersuren beschikbaar. Arla Foods vult deze uren onder andere in tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag. Dit jaar staat deze dag in het teken van de campagne tegen eenzaamheid bij ouderen. Op vrijdag 26 september gaan de bewoners van Huize Sint Jozef in Nijkerk een dagje uit met vrijwilligers van Arla Foods. Het gezelschap gaat naar landgoed de Eemlandhoeve, waar de ouderen een rondleiding en lunch krijgen aangeboden.

‘Geer & Goor: Waarheen, Waarvoor’

Het Nationaal Ouderenfonds is mede-initiatiefnemer van de tv-serie ‘Geer & Goor: ‘Waarheen, Waarvoor’ op RTL 4, waarbij Geer en Goor gedurende 9 afleveringen met ouderen op pad gaan. Het programma fungeert als aanjager voor de campagne tegen eenzaamheid bij ouderen van het Ouderenfonds. Deze campagne sluit uitstekend aan bij de doelstelling van DoSocial, die zich hier vervolgens bij heeft aangesloten. De samenwerking heeft als specifiek doel aandacht te vragen voor de problematiek en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het aanleggen van sociale ontmoetingstuinen.

Om zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de campagne en daarmee de problematiek rond eenzaamheid bij ouderen onder de aandacht te brengen, heeft Arla Foods niet alleen haar medewerkers geactiveerd, maar worden ook leveranciers en klanten opgeroepen om deel te nemen aan de actie. Liefst door vaker bij ouderen – familie, vrienden of bekenden – op bezoek te gaan, of door als vrijwilliger aan de slag te gaan, te doneren aan DoSocial of door een eigen sponsoractie op touw te zetten. 

Sociale Ontmoetingstuinen

De campagne loopt tot 31 oktober 2014. Het geld dat door DoSocial wordt ingezameld, wordt besteed aan zogeheten sociale ontmoetingstuinen. Dit is een concept van het Ouderenfonds waarbij vrijwilligers samen met een hovenier bij een zorginstelling een ontmoetingstuin aanleggen met kruidentuinen, fruitstruiken, verhoogde kweektafels, zaaitafels en tuinbankjes. Door het gezamenlijk verbouwen, onderhouden, bereiden en gezellig eten van gekweekt fruit en groente ontstaan er leuke contacten tussen de ouderen, maar ook met actieve buurtbewoners. Dagelijks even kijken of alles groeit en bloeit, een loopje naar buiten en tegelijk even een praatje. Daarmee wordt zo’n tuin een blijvende ontmoetingsplek voor ouderen en de buurt.