Ontwerp- en consultancyorganisatie Arcadis treedt toe tot het Corporate BioFuel Programme (CBP) van KLM. Door de toetreding kan KLM verder investeren in duurzame biobrandstof. Arcadis koopt duurzame biobrandstof in voor alle zakelijke vluchten. Eerder dit jaar trad Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) al toe tot het CBP.

De toetreding tot het Corporate Biofuel Programme van KLM past binnen het verduurzamen van de bedrijfsvoering van Arcadis. Eerder investeerde de organisatie in de verplaatsing van kantoren naar locaties nabij belangrijke treinstations. De kantoren worden steeds duurzamer. Zo zijn afgedankte visnetten in de vloerbedekking verwerkt en de koffie keten is circulair. Ook stimuleert Arcadis alle medewerkers vanuit haar duurzame mobiliteitsbeleid.

‘Duurzame biobrandstof levert een structurele bijdrage aan de verduurzaming van de luchtvaart.  Helaas is duurzame biobrandstof nog altijd twee tot drie keer duurder dan fossiele kerosine. KLM probeert de markt te stimuleren, maar wij kunnen het niet alleen. Steun van bedrijven en andere luchtvaartmaatschappijen is nodig. Daarom zijn wij ontzettend blij met de investering van Arcadis. Samen met hen en de andere partners van het Corporate Biofuel Programme zetten we een volgende stap in de verdere verduurzaming van de luchtvaart.’ 
CFO KLM, Erik Swelheim

‘Duurzaamheid is één van Arcadis’ kernwaarden. We zien allemaal de effecten van klimaatverandering: een stijgende zeespiegel en meer zware stormen. Wij willen in alles wat we doen onze payoff terugzien: ‘improving quality of life’ Niet alleen nu, maar ook voor toekomstige generaties. Daar hoort ook een uitgebalanceerd vliegverkeer bij. ‘
CEO Arcadis NV, Peter Oosterveer

‘Duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda. Wij adviseren onze klanten vaak over duurzame oplossingen. Dan moet je als bedrijf zelf ook het goede voorbeeld geven. Zo opereren we in Nederland inmiddels klimaatneutraal. Omdat wij als internationale onderneming niet ontkomen aan vliegen, willen we het wél zo duurzaam mogelijk doen. Daarom zijn we enthousiast over het Corporate BioFuel Programme van KLM en kan de luchtvaartmaatschappij verder investeren in duurzame biobrandstof.’
Algemeen directeur Gert Kroon van Arcadis in Nederland

Terugdringen CO2-uitstoot

KLM wil haar CO2-uitstoot per passagier met 20% hebben verminderd in 2020 (t.o.v. 2011). Om dit te realiseren investeert KLM niet alleen in duurzame biobrandstof, maar ook in vlootvernieuwing en efficiëntere vluchtuitvoering. Het op grote schaal gebruiken van duurzame biobrandstof kan leiden tot maar liefst 80% minder CO2-uitstoot, vergeleken bij fossiele brandstof. De prijs is echter nog steeds twee of drie keer hoger dan die van reguliere kerosine. Er is daarom wereldwijd behoefte aan technologische ontwikkeling en verder onderzoek naar duurzame grondstoffen, want de productie en de markt van duurzame biobrandstoffen is nog beperkt.

Sinds 2009 zet KLM zich actief in voor de ontwikkeling van de markt voor biobrandstof en probeert hiermee andere luchtvaartmaatschappijen te stimuleren om haar voorbeeld te volgen. Andere partners van het Corporate BioFuel Programma zijn: LVNL, TU Delft, ABN AMRO, Accenture, FrieslandCampina, Gemeente Amsterdam, Loyens & Loeff, Ministerie van I&W, PGGM, en de Schiphol Groep.

Geen negatieve impact biodiversiteit

KLM koopt alleen biobrandstof in die gemaakt is van grondstoffen die geen negatieve impact hebben op de biodiversiteit en/of voedselproductie. Deze duurzame biobrandstoffen worden geleverd door SkyNRG en zijn getoetst door de SkyNRG Sustainability Board, waarin onder meer vertegenwoordigers van WWF International, de European Climate Foundation en Solidaridad Network in zitten. SkyNRG is gecertificeerd door de Roundtable of Sustainable Biomaterials (RSB).