Het jurypanel zag uiteindelijk één persoon waar de prijs voor uitzonderlijkheid zonder enige bedenking heen mocht. Dat is de man die onvermoeibaar zijn boodschap uitdraagt dat tuinieren natuurlijk kan en moet. Dat de branche een taak heeft ten opzichte van het milieu. Het is een ondernemer die die boodschap niet alleen preekt maar ook uitdraagt in zijn eigen bedrijven, in de branche in haar geheel.

Dat doet hij onder meer als projectleider Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een inspanning die onder meer heeft geleid tot een helder geformuleerd en ambitieus MVO-beleid dat de gehele branche aangaat. Anne Jan Zwart dus, directeur van ECOstyle.