De elf partners hebben zich verenigd in het project Biobased Connections. De eerste successen zijn reeds behaald: de voorbereidingen voor de proeffabriek voor de kweek van nieuwe eiwitten bij het Afval Energie Bedrijf en de teelt van Olifantengras (Miscanthus) op Schiphol. Dit gras kent vele toepassingen: ganzenwering en geluidsreductie in de omgeving van vliegtuigen. De plant bevat tevens cellulose, waar bioplastics van gemaakt kunnen worden. Vanuit projectbureau Kansen voor West van de provincie Noord-Holland is reeds een subsidie toegekend.

Met het gestarte project Biobased Connections zetten de partners – Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol Group, SADC, Afval Energie Bedrijf, Jagran, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en de gemeentes Haarlemmermeer, Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer een belangrijke stap richting een duurzame biobased economy. Het netwerk en het aantal aangesloten partijen bij Biobased Connections zal de komende tijd groeien.

Het project Biobased Connections voorziet ook in de aanstelling van een regisseur die vraag en aanbod naar biobased producten en diensten van zowel bedrijven als overheden in kaart brengt en matcht. Voor innovatieve projecten is een aanjaagsubsidie beschikbaar. Ondernemers en instellingen die ook projecten doen die bijdragen aan een biobased economy worden opgeroepen om deze door te geven aan Ilse van den Breemer – programma manager duurzaamheid van de Amsterdam Economic Board.