Met de Roadmap Circulaire Gronduitgifte heeft Amsterdam als eerste stad ter wereld een instrument ontwikkeld waarmee een opdrachtgever circulair bouwen kan borgen. Op de Provada overhandigde Annius Hoornstra, adjunct-directeur Grond en Ontwikkeling van de gemeente, het eerste exemplaar van de Roadmap aan Derk Welling, bestuurslid van de Dutch Green Building Council.

In de Roadmap is een uitgebreide analyse gemaakt van wat circulair bouwen concreet inhoudt en hoe de mate van circulair bouwen kwantitatief en kwalitatief kan worden gemeten. Verder biedt de Roadmap praktische handvatten voor het vormgeven van een circulaire tender. Daarbij behoudt de markt de vrijheid om te innoveren en met eigen oplossingen te komen. In de Roadmap is aansluiting gezocht bij bestaande criteria uit bijvoorbeeld BREEAM.

Eerste tenders

De Roadmap gaat dit najaar eerst worden gebruikt voor de uitgifte van woningbouwkavels en een niet-woningbouwkavel. Later wordt het instrument ook ingezet voor tenders op het gebied van transformatie, renovatie en sloop.

Bouw kansrijk

Wereldwijd behoort Amsterdam tot de koplopers op het gebied van de circulaire economie. Uit een onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren, kwam naar voren dat (een overgang naar) een circulaire economie nieuwe bedrijvigheid creëert, een positieve economische impact heeft en direct bijdraagt aan een duurzame en leefbare samenleving. Met name in de bouw liggen kansen.

Samen met de markt

Op basis van het onderzoek heeft Amsterdam ervoor gekozen om naast organische stromen ook de focus te leggen op de waardeketen bouw. In dat kader heeft de gemeente Metabolic en SGS Search opdracht gegeven de Roadmap Circulaire Gronduitgifte op te stellen. Bij het opstellen zijn marktpartijen en externe experts geconsulteerd. Eind dit jaar, begin volgend jaar wordt de Roadmap geëvalueerd op basis van de praktijkervaring. De gemeente wil met de Roadmap een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een nationale standaard voor circulair bouwen. Uit de evaluatie komt ook de aanbeveling voort of en in hoeverre circulair tenderen beleid wordt in Amsterdam.