Het is de eerste keer dat Amsterdam RAI aan een benchmark is getoetst. Het resultaat is dat het beurs- en congrescentrum nu een erkend Green Globe Benchmarked Convention Centre is. De indicatoren voor waterverbruik en afvalproductie liggen zelfs boven het Best Practice-niveau van de benchmarks van andere gecertificeerde beurs- en congrescentra. Directie en medewerkers van Amsterdam RAI zijn bijzonder trots op het behaalde bronzen keurmerk en hopen eind 2008 de zilveren status te hebben.

Volgens directievoorzitter Hans Bakker van Amsterdam RAI past deelname aan de Green Globe binnen de strategie van de organisatie om steeds meer aandacht te besteden aan betere oplossingen voor het milieu: “Hoe sterker de Europese MICE-markt groeit, des te meer zullen congrescentra worden beoordeeld op hun vermogen te bewijzen dat zij hun invloed op het milieu daadwerkelijk beperken. De Green Globe biedt een goed gedocumenteerde en onafhankelijke toets om te laten zien welke bijdragen wij leveren aan een mondiale oplossing van het probleem.”

In de rijke historie van Amsterdam RAI zijn zakelijke beslissingen nooit op puur bedrijfseconomische gronden genomen. Het maatschappelijke belang voor de stad en de regio is altijd nadrukkelijk meegewogen. In deze tijd van duurzaam investeren in de toekomst, spelen ook sociale en ecologische overwegingen een belangrijke rol. Amsterdam RAI heeft deze uitgangspunten vertaald naar een actueel MVO-beleid. De drie P’s van duurzaam ondernemen (People, Planet en Profit) staan hoog in het vaandel en vormen een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie.