GIDARA Energy kondigt vandaag de bouw van haar eerste geavanceerde biobrandstoffabriek in de haven van Amsterdam aan; Advanced Methanol Amsterdam (“AMA”). De nieuwe fabriek zal niet-recyclebaar afval omzetten in geavanceerde methanol. Deze biobrandstof van GIDARA Energy vervangt fossiele brandstoffen, wat jaarlijks aanzienlijke CO2 reductie oplevert. Hiermee helpt GIDARA Energy de stad Amsterdam, Nederland en de rest van Europa bij de energietransitie en de duurzaamheidsdoelstellingen zoals gedefinieerd in de RED II.

Het doel van GIDARA Energy is om bij te dragen aan betere, duurzamere brandstoffen binnen een maximaal circulaire waardeketen. De moderne fabriek zal ongeveer 87,5 KTA (kiloton per jaar) duurzame methanol produceren vanuit niet-recyclebaar afval (zoals bijvoorbeeld niet-recyclebaar huisvuil, B-hout en sloopafval). Dit komt overeen met afval van 290.000 huishoudens, wat anders zou worden gestort of verbrand.

Bewezen HTW®-technologie geeft maximale bedrijfszekerheid

De nieuw te bouwen fabriek zal de technisch en commercieel bewezen HTW®-technologie (oorspronkelijk ontwikkeld door RWE en Thyssenkrupp) gebruiken om niet-recyclebaar afval om te zetten in waardevolle eindproducten, zoals biobrandstof. Deze technologie is in 2019 aangekocht door GIDARA Energy en is wereldwijd al op industriële schaal gebruikt. GIDARA Energy minimaliseert risico’s door gebruik te maken van dezelfde configuratie als in eerdere HTW® fabrieken, die meer dan 10 jaar succesvol hebben geproduceerd.

“Omdat we eigenaar zijn van een bewezen technologie hebben we een unieke marktpositie. Hiermee elimineren we belangrijke proces- en technologierisico’s. We kiezen bewust voor deze configuratie vanwege de ervaring met eerdere operationele fabrieken, de lokale beschikbaarheid van grondstoffen en de lokale capaciteit om biobrandstoffen bij te mengen. Onze focus is nu om de AMA-fabriek op te zetten en hetzelfde model te gebruiken voor andere locaties in Nederland, Europa en Noord-Amerika”, zegt Wim van der Zande, CEO GIDARA Energy.

Haven van Amsterdam, brug tussen twee markten

De AMA-fabriek wordt gebouwd in het BioPark, een industriële locatie in de Haven van Amsterdam die speciaal is ontwikkeld voor producenten van hernieuwbare brandstoffen. De locatie zal een kenniscentrum (met een testfaciliteit en proeffabriek) en een fabriek op commerciële schaal omvatten die gebruik maken van de gepatenteerde HTW®-technologie van GIDARA Energy.

Roon van Maanen, Directeur Energie & Circulaire Industrie bij Havenbedrijf Amsterdam: zegt hierover: “In het kader van de energietransitie werkt de Haven van Amsterdam aan duurzamere brandstofbronnen, lagere emissies en maximale recycling. Het AMA-initiatief slaat een brug tussen afvalverwerking en de industrie voor hernieuwbare brandstoffen. Het is een ‘vlaggenschipproject’ om ons dichter bij het bereiken van onze duurzame doelstellingen te brengen ”.