De komende 4 jaar is 3,5 miljoen euro beschikbaar voor verschillende voorbeeldprojecten op het gebied van duurzame en innovatieve oplossingen voor water, energie en afval. In Nederland zijn het watertechnologisch instituut Wetsus en de TU Delft betrokken, in Duitsland het kennisinstituut EPEA van Michael Braungart, grondlegger van de Cradle to Cradle filosofie.

Op Ameland staat duurzame mobiliteit centraal. Het is de bedoeling om elektrisch vervoer voor toeristen en eilandbewoners te realiseren. Marcel Crul van de TU Delft ziet hiervoor goede mogelijkheden. “De technieken zijn binnen handbereik. Juist in dit project kunnen we deze technieken realiseren. Bijvoorbeeld de elektrische scooters met laadpunten”, geeft Crul aan. Op Texel wordt gewerkt aan een duurzaam vakantiehuis gemaakt van op het eiland geproduceerde milieuvriendelijke bouwmaterialen als hout en stro.

Projectleider Heleen Sombekke ziet goede kansen om energie te winnen uit het mengen van zoet en zout water. De Blue Energy techniek biedt daarvoor goede kansen. Verder gaat Wetsus aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe afvalwatersystemen op de eilanden.
“We gaan het afvalwaterstromen scheiden bij bijvoorbeeld hotels en recreatiewoningen. Het ‘zwarte’ water oftewel toiletwater gaan we zo behandelen dat er energie wordt opgewekt en aanwezige voedingstoffen worden teruggewonnen. Het overige ‘grijze’ afvalwater wordt gezuiverd zodat het geschikt is voor bijvoorbeeld irrigatie. De eilanden zijn bij uitstek geschikt voor deze pilot”, aldus Sombekke.
Nederland is de ideale proeftuin voor het Cradle to Cradle principe. Volgens Michael Braungart van EPEA staat de Nederlandse gemeenschap open om het ‘goed’ te doen in plaats van ‘minder slecht’. “Cradle to Cradle vraagt om een radicale verandering in denken en doen. Juist op de eilanden kunnen we de wereld laten zien, hoe die wereld er in de toekomst uitziet”, zegt Braungart. Voor de banken ziet hij een belangrijke rol weggelegd. Braungart geeft aan: “Banken moeten jonge innovatieve bedrijven financieren die de Cradle tot Cradle ideeën verder kunnen ontwikkelen en testen.” Verder vervult Braungart in het project een coachende rol en wil hij afbreekbaar plastic introduceren en de plasticsoep hergebruiken in verschillende toepassingen.