Als producent van heerlijke en gezonde sojaproducten heeft Alpro soya duurzaam ondernemen
hoog in het vaandel. De drie P’s – Planet, People en Profit – zijn de sleutelwoorden van
de bedrijfsvisie en het organisatiebeleid op het gebied van duurzaam ondernemen. Mede in
het kader van de klimaatswijzigingen en de opwarming van de aarde heeft de directie van
Alpro soya nu een aantal nieuwe maatregelen getroffen. Centraal daarbij staat de
ontwikkeling tot een CO2-neutraal bedrijf.

Groene elektriciteit
‘Uiteraard vergt het tijd om een CO2-neutraal bedrijf te worden’, vertelt Bernard
Deryckere, Managing Director van Alpro soya. ‘De eerste stappen in die richting zetten we
vandaag. Via onze waterzuiveringsinstallatie in Wevelgem produceren we biogas; we zetten
dat vervolgens om in groene stroom. Omdat onze eigen groene stroom-productie op dit
moment nog beperkt is, hebben we besloten om volledig over te schakelen op groene
elektriciteit: AlpEnergie van Electrabel. Daarnaast bekijken we ook de mogelijkheid om op
ÃÃ??ÃÃ??n van onze sites in BelgiÃÃ?? of in het buitenland een windmolen te
installeren. We zijn ook bezig met het berekenen van de CO2-afdruk van onze producten.
Zodra we de resultaten hebben, bekijken we hoe we deze kunnen verkleinen. De
overschakeling naar groene stroom kost ons 20.000 euro extra per jaar. Dat is een
minimale investering ten opzichte van onze totale energiekosten. Duurzaam ondernemen
hoeft dus niet altijd veel meer te kosten. We hopen dat dit een extra stimulans is voor
andere bedrijven en voor de consument.’

Alpro soya trekt de duurzame principes ook door op logistiek vlak. De recente aankoop van
extra bouwgrond op het industrieterrein van Wevelgem, grenzend aan de Leie, biedt
perspectieven om in de toekomst via de binnenvaart te vervoeren. De toepasbaarheid
hiervan voor zowel inkomende (grondstoffen) als uitgaande (afgewerkte producten)
goederenstromen zullen maximaal worden benut. Het wegverkeer wordt dus fors beperkt,
waardoor de CO2-uitstoot opnieuw daalt.

International Polar Foundation
De International Polar Foundation kan eveneens rekenen op Alpro soya. De sojaproducent
steunt de bouw van het onderzoeksstation ‘Princess Elisabeth’op Antarctica. De filosofie
die de basis vormt voor het ontwerp van dit station is dat het een minimale impact moet
hebben op het milieu, gebruikmakend van zuivere en efficiÃÃ??nte energie en optimale
afvalbeheertechnieken, in overeenstemming met de vereisten van het Milieuprotocol bij het
Antarctisch Verdrag. ‘We zijn ervan overtuigd dat onderzoek op Antarctica van zeer groot
belang is om antwoorden te vinden op vragen in verband met de toekomst van onze planeet.
De nieuwe onderzoeksbasis zal volledig operationeel zijn in het zuidpoolseizoen van
2008,’ besluit Deryckere.