De Alliance to End Plastic Waste (de Alliantie) heeft afgelopen week haar Progress Report 2020 uitgebracht. Hierin beschrijft de wereldwijde non-profitorganisatie de stappen die zij en haar leden sinds de oprichting in januari 2019 hebben gezet om een reeks ambitieuze doelen invulling te geven. Het gaat daarbij in eerste instantie om het uitwerken van de visie, missie en organisatiestructuur, de ontwikkeling van een versnelde uitvoeringsstrategie en – het belangrijkst – het activeren van 14 door de Alliantie geleide projecten waarin verspilling van plastic concreet wordt aangepakt.

Het rapport belicht daarnaast 55 projecten van leden die samen 400 miljoen dollar hebben geïnvesteerd in oplossingen om milieuvervuiling door plastic te bestrijden.

Het Progress Report 2020 schetst de wereldwijde, gezamenlijke inspanningen van zo’n 50 Alliantieleden en ondersteunende partijen. We hebben de afgelopen achttien maanden grote stappen gezet met veertien projecten in zes landen plus 55 projecten van 22 leden,” zegt Jacob Duer, President en CEO van de Alliantie. “Covid-19 heeft dit jaar ingrijpende gevolgen voor zowel mensen als bedrijven, maar vormt ook een bedreiging voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties voor 2030 hebben geformuleerd. Ons verslag is daarom ook een extra prikkel voor alle betrokkenen om zich met alle energie en aandacht te blijven inspannen voor oplossing van het vraagstuk van de plasticvervuiling.

Het rapport gaat in op een aantal specifieke projecten en mijlpalen van de Alliantie en haar leden op de vier strategische aandachtsgebieden, te weten infrastructuur, innovatie, educatie en opruiming:

Het Project STOP (Stop Ocean Plastics) in Jembrana, in het noordwesten van Bali, heeft geresulteerd in de opzet van de eerste betrouwbare afvalverwerkingsdienst op het eiland. Het project voorziet in een volwaardig recyclingsysteem dat nieuwe, vaste banen schept. De Alliantie en Project STOP werken aan een systeem dat straks 20.000 ton plastic afval per jaar inzamelt. Het project behelst ingrijpende veranderingen op elk maatschappelijk niveau – individuele burger, gemeenschap en overheid.
Zero Waste Plastic Cities is een gecombineerde visie van de Alliantie en Grameen Creative Labs, mede opgericht door Nobelprijswinnaar Professor Mohammed Yunus. Het project kijkt verder dan plasticvervuiling in het milieu en ontwikkelt ook duurzame maatschappelijke bedrijven die bijdragen aan betere levensomstandigheden in de steden Pondicherry (India) en Tan An (Vietnam).

Afgelopen jaar steunde het Innovation Platform van de Alliantie samen met Plug and Play diverse start-ups die een rol kunnen spelen in de kunststofwaardeketen. Er meldden zich meer dan 1000 start-ups aan uit de regio’s Silicon Valley en Parijs, terwijl de derde hub, Singapore, zich mocht verheugen in brede belangstelling toen daar deze zomer het accelerator-programma van start ging. Zo helpt de Litterati-app, winnaar van het Alliantie / Plug and Play incubatorprogramma in de VS, mensen om het plastic afval dat ze oprapen te identificeren, in te zamelen en van een geotag te voorzien.

Leden als TOMRA, een grote wereldwijde onderneming in kunststofrecycling en duurzaamheid, heeft zich aangemeld als sponsor van de eXXpedition Round the World 2019-2021, die zich sterk maakt voor onderwijs en betrokkenheid. Dit volledig door vrouwen gerunde zeilproject doet onderzoek naar vervuiling door microplastics. Er nemen verdeeld over 30 onderzoektrips ongeveer 300 vrouwen aan deel. Het onderzoek vindt plaats in vier ‘gyres’, ringvormige zeestromingen waar zich plasticsoep ophoopt.

Suez, een vooraanstaande partij in slim hergebruik van grondstoffen en ook medeoprichter van de Alliantie, gaat zijn technologie op het gebied van plasticverspilling in Thailand inzetten met de bouw van een grote recyclingfabriek, de eerste van het bedrijf buiten Europa. De fabriek gaat jaarlijks 30.000 ton lokaal ingezameld polyethyleenafval omzetten in nieuwe basismaterialen.

David Taylor, bestuursvoorzitter en CEO van Procter & Gamble en ook voorzitter van de Alliance to End Plastic Waste, merkt in zijn voorwoord van het rapport op:“Plasticafval is een ernstig probleem, dat om snelle actie en sterk leiderschap vraagt. We kunnen het alleen aanpakken door gezamenlijke inspanningen, innovatie en samenwerking. De Alliantie is daarvoor een ideaal platform. We kunnen gebruikt plastic daadwerkelijk circulair en economisch waardevol maken door innovatieve ingrepen in de hele waardeketen, waarbij zowel de consument als de private en publieke sectoren hun taak hebben.

Het Progress Report 2020 maakt ook de ambities van de Alliantie voor 2025 bekend. De komende vijf jaar gaat de Alliantie op basis van de vier strategische aandachtsgebieden rendabele modellen en partnerships opzetten, met als concrete doelen:

  • In diverse steden aantoonbaar plasticafvalvrije oplossingen implementeren en in 100 risicosteden miljoenen tonnen plasticafval voorkomen met Alliantie-projecten.
  • De levensomstandigheden van meer dan 100 miljoen mensen helpen verbeteren door de bewoners in staat te stellen het afvalbeheer in eigen hand te nemen.
  • Eigen investeringen minimaal vervijfvoudigen om sneller tot actie en oplossingen te komen om plasticvervuiling te stoppen en steden duurzaam te maken.