Koninklijke Saan is zich bewust van de impact die verhuizingen hebben op het klimaat. Als eerste stap heeft het bedrijf een CO2-voetafdruk van haar verhuizingen in kaart laten brengen: een berekening van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen die een gevolg zijn van de verhuisactiviteiten van Saan. Aan de hand van zo’n voetafdruk kan worden berekend welke verdere maatregelen nodig zijn om klimaatneutraal te gaan verhuizen.

CO2-reductie
Koninklijke Saan investeert al sinds enige tijd in duurzame en milieuvriendelijke voertuigen en beperkt zo de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen tot een minimum. Hoewel het voor verhuiswagens nog niet verplicht is, heeft Saan vorig jaar vier nieuwe verhuisauto’s aangeschaft die voldoen aan de nieuwste Euro 5-norm. Bovendien is er voor deze viertonners gekozen voor EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicles). Dit is momenteel de strengste uitlaatgasemissienorm voor verbrandingsmotoren, waarin extreem lage fijnstofemissies zijn voorgeschreven. Daarnaast is Saan in 2007 gestart met het toevoegen van het additief CG-7 aan de brandstof in de eigen tankinstallatie in Diemen. Dit middel zorgt voor een optimale en schonere verbranding, waardoor het brandstofverbruik is teruggedrongen. Ook voert het bedrijf een bewustwordingscampagne om haar medewerkers te stimuleren veiliger en milieubewuster te rijden.

CO2-compensatie door investeren in windmolenpark
Hoewel Koninklijke Saan dus al veel heeft bereikt op het gebied van CO2-reductie, is het voorkomen van álle uitstoot momenteel nog niet haalbaar. Alle onvermijdelijke uitstoot van de verhuiswagens en de kantooromgeving wordt daarom gecompenseerd via klimaatprojecten. Koninklijke Saan heeft ervoor gekozen te investeren in een windmolenpark in Taiwan. De belangrijkste energiebronnen van Taiwan bestaan uit fossiele brandstoffen, die veelal worden geïmporteerd. In het land zelf wordt nauwelijks geïnvesteerd in technologieën voor wind- en zonne-energie, doordat de elektriciteitsprijzen er extreem laag zijn. Hierdoor zijn dergelijke projecten economisch moeilijk haalbaar. Koninklijke Saan steunt de opzet van het grootste windmolenpark van Taiwan: een project van 45 windturbines die 67.000 huishoudens van groene stroom zullen gaan voorzien. Hierdoor wordt CO2 -uitstoot (als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen) voorkomen. Bovendien wordt Taiwan hierdoor minder afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen en zorgt het project voor werkgelegenheid en kennisoverdracht van windenergietechnologie.

Hoogste kwaliteitsstandaard
Om klimaatneutraal te verhuizen werkt Koninklijke Saan samen met Climate Neutral Group. Alle projecten van Climate Neutral Group worden geverifieerd door onafhankelijke, door de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) geaccrediteerde organisaties.
Het project waarin Koninklijke Saan investeert, voert bovendien het Gold Standard-keurmerk, dat geadviseerd wordt door het ministerie van VROM. Het Gold Standard-keurmerk is in 2003 mede opgericht door het Wereld Natuur Fonds en compenseert de uitstoot van broeikasgas door de productie van schone energie (wind, zon, biomassa) in streng geselecteerde, kleinschalige projecten, voornamelijk in ontwikkelingslanden.
Gold Standard geldt als een van de hoogste kwaliteitsstandaarden voor klimaatprojecten. Met de keuze voor dit kwaliteitslabel is Koninklijke Saan ervan verzekerd dat zij een belangrijke en aanwijsbare bijdrage levert aan een duurzame wereld.