Alle ins en outs over circulair ondernemen

Het besef groeit dat duurzaamheid geen toekomstmuziek is, maar iets waarmee we nú aan de slag moeten. Maar hoe geef je hier praktisch invulling aan? Een van de manieren om naar duurzaamheid te kijken, is de focus te leggen op circulariteit. Hierbij wordt zo slim en zuinig mogelijk omgegaan met grondstoffen, materialen en producten. Op zich geen gek streven, want de overheid wil dat de gehele Nederlandse economie in 2050 circulair is. Wat is het circulariteit? Wat levert het op? En hoe wordt circulariteit toegepast in bijvoorbeeld de bouw? Hieronder lees je er alles over.

Past circulariteit bij jouw onderneming?

Circulair ondernemen draait vooral om het bewuster omgaan met materialen. Hierbij wordt gestreefd naar een maximaal hergebruik van grondstoffen, materialen en producten en het verlengen van de levensduur van producten en processen. Waardeverlies wordt hiermee geminimaliseerd. Veel ondernemers zijn innovatief van aard en dol op optimaliseren. Het is echter wel belangrijk om te kijken of circulair ondernemen (al) bij je onderneming past. Hoe kun je de principes van circulair ondernemen doorvoeren in je huidige bedrijfs- en productieprocessen? Kan overmatig grondstofgebruik en -verspilling teruggedrongen worden? Is het mogelijk kantoormeubilair en productiemachines te leasen? En kun je zelf productleasing, -onderhoud en -retourinname toepassen voor een langere levensduur van de aangeboden artikelen?

De voordelen van circulair ondernemen

Circulair ondernemen doe je natuurlijk op de eerste plaats vanuit je eigen overtuiging, maar heeft ook een positief effect op de positionering van je onderneming. Ten eerste kun je door circulair te ondernemen een nieuwe standaard neerzetten. Je loopt voorop in de markt door als koploper op het gebied van duurzaamheid bekend te staan en innovatieve of unieke producten of productiemethodes te ontwikkelen. Daarnaast gaan ondernemingen ook profiteren van lagere materiaalkosten en een stabielere aanvoer van materialen.

Verder bieden nieuwe businessmodellen rond circulair ondernemen nieuwe kansen voor klantbinding. Door de transitie van enkel het leveren van producten naar verhuur, lease en service ontstaat er een meer langdurige relatie tussen leveranciers en klanten. Er is immers meer contact gedurende de levensduur van producten. Door tussentijdse service, onderhoud en reparatie krijg je niet alleen tevredenere klanten, maar ook loyalere.

Praktisch voorbeeld: circulariteit in de bouw

Een goed voorbeeld van een sector waarin circulair handelen steeds meer wordt toegepast, is de bouw. Circulariteit in de bouw wordt enerzijds door overheden gestimuleerd. De bouwsector vormt een van de vijf prioriteiten in het Rijksprogramma ‘Nederland circulair in 2050’. Volgens de Transitieagenda Circulaire bouweconomie moet de sector over een krappe dertig jaar hebben gerealiseerd dat objecten duurzaam worden gebouwd, (her)gebruikt, onderhouden en afgebroken. Er zijn overigens ook steeds meer opdrachtgevers in de bouwsector die bij offertes en aanbestedingen vragen naar de duurzaamheidsaspecten van een object.

Share Button