Alfen, specialist op het gebied van energieoplossingen en actieve bijdrager aan Europa’s energietransitie in de strijd tegen klimaatverandering, en Centrica Business Solutions, marktleider op het gebied van gedecentraliseerde end-to-end energieoplossingen, werken samen om het eerste ontwikkelproject voor batterijopslag van Centrica op het Europese vasteland te bouwen, nu het bedrijf voor het eerst zijn portfolio van energie-assets uitbreidt naar gebieden buiten het Verenigd Koninkrijk. 

“We zijn erg enthousiast over de samenwerking met Centrica Business Solutions, waarbij we hun eerste project voor batterijopslag buiten het Verenigd Koninkrijk mogen gaan realiseren met behulp van ons TheBattery Elements systeem”, aldus Michelle Lesh, Chief Commercial Officer bij Alfen. “De technologie op het gebied van batterijopslag is gedurende de afgelopen 10 jaar sterk ontwikkeld en we zijn trots op dat we Centrica in haar ambities voor het vasteland van Europa mogen ondersteunen – zeker als het om België gaat, waar de markt razendsnel groeit, omdat het land prioriteit geeft aan groene energie om op lange termijn energie te kunnen blijven leveren.”

De 24MW/~54MWh-installatie in Oostende is cruciaal voor het verhogen van de algehele flexibiliteit op het gebied van energie in België. Het is tevens het eerste ontwikkelproject voor batterijopslag van Centrica Business Solutions in dat land. De batterij, die wordt geplaatst bij Ostend Basic Chemicals, heeft de capaciteit om energie op te slaan en 48.000 huishoudens gedurende twee uur van stroom te voorzien. Zo kan het net de pieken en dalen van de hernieuwbare energieproductie kan balanceren.

Dit project draagt bij aan de Belgische capaciteitsmarkt om de stroomvoorziening van het land op lange termijn veilig te stellen, aangezien Belgische momenteel vol inzet op groene energie en ernaar streeft om vijf van zijn zeven kernreactoren voor 2025 te sluiten. Flexibele energieopslag is een van de meest veelbelovende oplossingen om de energievoorziening op lange termijn te waarborgen. Grootschalige batterij-energieopslagsystemen maken het mogelijk om hernieuwbare energie op te slaan bij overvloed en vrij te geven wanneer de markt hierom vraagt.

“Wij hebben ons het ambitieuze doel gesteld om vanaf 2026 900MW aan flexibele energie te kunnen leveren. En om deze belofte waar te maken worden we actiever in het ontwikkelen en verwerven van flexibele middelen in binnen- en buitenland”, aldus Bill Rees, directeur van Centrica Energy Assets.

“Naarmate het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in ons energiepakket toeneemt, wordt flexibiliteit nog belangrijker. We moeten er immers voor zorgen dat we deze energie effectief benutten, zodat de lampen kunnen blijven branden, op een veilige en betaalbare manier. België wordt strategisch steeds belangrijker voor ons. We zijn enthousiast om met bedrijven als Alfen samen te werken om opslagfaciliteiten te ontwikkelen waarmee we het land kunnen helpen om de energietransitie op een schone en duurzame manier te begeleiden. We hopen dat Oostende de eerste van vele strategische hernieuwbare energie-projecten is.”

De werkzaamheden voor dit project beginnen in 2023. Begin 2024 zal het systeem volledig operationeel zijn. Alfen richt zich op ontwerp, stroomvoorziening, civiele werken, installatie, tests en onderhoud op de lange termijn. Als het systeem eenmaal operationeel is, zal Centrica Energy Trading een multimarket-optimalisatiestrategie toepassen waarbij energie wordt opgeslagen en vervolgens kan worden verkocht en geleverd aan het elektriciteitsnet, wanneer vraag en aanbod niet in balans zijn.