Serge Tchuruk, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Alcatel, verklaarde in Alcatel’s recent verschenen jaarverslag voor duurzame ontwikkeling, “Als wereldwijd toonaangevend leverancier van communicatieoplossingen creëert ons bedrijf werkelijke economische en sociale perspectieven en is zich, als zodanig, terdege bewust van zijn rol bij de bevordering van duurzame ontwikkelingen.”

De organisatie die nu is ingericht is volledig in lijn met Alcatel’s organieke structuur. Op topniveau zal Caroline Mille, Senior Vice President Corporate Communications, het beleid en de actieplannen van het bedrijf voor duurzame ontwikkeling definiëren en coördineren. In haar team is Françoise Grumberg benoemd tot Sustainable Development Director. Zij zal zeer nauw samenwerken met de stuurgroep voor duurzame ontwikkeling bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines binnen het bedrijf: milieuzaken, personeelszaken, juridische zaken, inkoop, kwaliteit, public affairs, investor relations, communicatie, de Chief Technology Office en de Chief Marketing Office.

Op operationeel niveau is, ter coördinatie van Alcatel’s activiteiten in meer dan 130 landen, een wereldwijd netwerk opgezet van correspondenten voor duurzame ontwikkeling. Dit netwerk draagt zorg voor de verspreiding en cascadering van Alcatel’s beleid en de actieplannen. Tevens zorgen zij voor het opzetten van specifieke en lokale programma’s voor duurzame ontwikkeling op basis van de lokale situatie.

De strategie en prioriteiten op gebied van duurzame ontwikkeling zullen jaarlijks worden geëvalueerd door de Raad van Bestuur.