Vanaf 1 april stapt Albron als eerste grote cateraar volledig over op biologische melk, karnemelk en yoghurt. Door de zuivel direct te betrekken van de biologische zuivelboerderij aan de rand van Nationaal Park de Weerribben, wordt de keten korter en transparanter. Albron loopt ook voorop in de duurzame verpakking ervan, door alle plastic bekers te vervangen door kartonnen varianten.    

De ongeveer 2,5 miljoen liter zuivel die Albron jaarlijks aan haar gasten serveert, komt vanaf 1 april van Weerribben Zuivel. Die levert de melk, karnemelk en yoghurt via de bestaande partners van Albron: Sligro en Telesuper. Door de gebruikelijke tussenstap van zuivelcoöperaties over te slaan, maakt dat de keten korter, wat scheelt in transportkilometers en dus in CO2-uitstoot. Bovendien wordt zo de zuivelketen transparanter. In plaats van melk van tientallen boeren komt de melk nu van één boer die zijn koeien kan aanwijzen.

Minder antibiotica, meer buiten

De biologische zuivelboerderij in de Weerribben geeft haar koeien nooit preventief antibiotica, maar alleen als ze dat nodig hebben voor genezing. In dat geval wordt de melk van zo’n koe niet gebruikt voor consumptie. Als een biologische koe weer beter is wordt zij dubbel zo lang uit het proces wordt gehouden dan in de reguliere melkproductie gangbaar is. De koeien van Weerribben Zuivel hebben ook meer stalruimte en staan 180 dagen per jaar in de wei: meer dan de 120 dagen van koeien die weidemelk leveren. We experimenteren op dit moment met kalf bij koe houden. Onze kalveren gaan na de biestperiode naar een zorgboerderij, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich over ze ontfermen. De mest van de melkkoeien krijgt een bestemming als voeding van nabijgelegen akkerbouwgrond. De maïs en andere gewassen van deze grond dienen op hun beurt weer als veevoer, zodat er een circulair proces ontstaat.

Vogelvriendelijk en in duurzame bekers

De biologische zuivelboerderij in het natuurgebied beheert de weilanden dusdanig, dat weidevogels meer tijd hebben om op het nest hun eieren uit te broeden. De Vogelbescherming, die deze vorm van weilandbeheer ondersteunt, staat daarom met haar logo op de verpakking. Albron serveert de melk vanaf 1 april ook in nieuwe bekers. Die zijn gemaakt van drankenkarton om het gebruik van plastic terug te dringen. Bovendien is het formaat van de bekers verkleind van 250 naar 200 milliliter om de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen ten gunste van plantaardige. Deze 50ml reductie per beker betekent een besparing op jaarbasis van 85.000L zuivel, goed voor ruim 170ton CO2-uitstoot. Vanaf 1 juli neemt Albron naast biologische melk, karnemelk en yoghurt ook biologische smaakvarianten daarvan op in haar aanbod.