AkzoNobel wil haar duurzaamheidsagenda versnellen door de aankondiging van een nieuwe ambitie. In 2050 wil de onderneming klimaatneutraal zijn en 100% duurzame energie gebruiken.

AkzoNobel is al meer dan tien jaar één van de wereldleiders op het gebied van duurzaamheid. Het nieuwe doel onderstreept AkzoNobels overtuiging dat duurzaamheid business is en business duurzaamheid is.

“Onze ambitie om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten en 100% hernieuwbare energie te gebruiken, demonstreert onze duidelijke en voortdurende inzet voor duurzaamheid,” aldus Ton Büchner, CEO AkzoNobel. “We blijven kansen identificeren die ons verder helpen en de afhankelijkheid van onze industrie van fossiele brandstoffen verminderen. De nieuwe ambitie helpt ons hierin verder voortgang te boeken terwijl we tegelijkertijd een meetbare bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.”

Momenteel is 40% van AkzoNobels energieverbruik hernieuwbaar en in 2016 verbeterde bijna de helft van de bedrijfslocaties het energieverbruik. Het is de bedoeling om de voortgang te verhogen die inmiddels gemaakt is door AkzoNobels Planet Possible duurzaamheidsagenda. Dit betreft onder meer het in kaart brengen van de weg naar nul CO2-uitstoot, 100% hernieuwbaar energiegebruik, het aanbod innovatieve producten en diensten waardoor klanten hun energiegebruik en CO2-impact kunnen verminderen. Het realiseren van de 2050-ambitie zal AkzoNobel in de voorhoede positioneren van de industrie-inspanningen om het gebruik van middelen binnen de waardeketen te veranderen.

“Het jaar 2050 staat voor de eindbestemming van een reis waarin wij al veel bereikt hebben,” stelt André Veneman, binnen AkzoNobel als Corporate Director verantwoordelijk voor duurzaamheid. “Dit gaat over het op een succesvolle manier gebruikmaken van duurzaamheid als drijfveer voor innovatie, nieuwe technologieën, nieuwe samenwerkingen en nieuwe servicemodellen, wat uiteindelijk allemaal zal leiden tot een markttransitie.”

Veneman: “Onze route richting een 100% hernieuwbaar energiegebruik gaat verder dan alleen de directe business-activiteiten; het gaat ook om het samenwerken met anderen om een bredere verandering in de samenleving te creëren. Die ontwikkeling willen wij versnellen. Het samenwerken zal een belangrijke rol spelen en wij zijn een van de koplopers als het gaan om samenwerkingsvormen waardoor duurzaam energieverbruik versnelt.”

AkzoNobel is betrokken bij diverse duurzaamheidsinitiatieven, met name in Nederland. Dit varieert van het gezamenlijk inkopen van windenergie van twee nieuwe windparken en de overstap van gas- naar duurzaam geproduceerde stoom als energievoorziening voor chemieproductie tot het onderzoeken naar de mogelijkheid van een waste-to-chemicals fabriek in de Rotterdamse haven.