De gelijktijdige publicatie illustreert Akzo Nobels voortdurende streven naar een heldere en doeltreffende communicatie met stakeholders en benadrukt niet alleen het belang van Corporate Social Responsibility (CSR; maatschappelijk verantwoord ondernemen) voor de hele organisatie, maar geeft ook aan dat de onderneming een belangrijke link legt tussen economisch succes en het werken aan duurzame oplossingen.

“Het feit dat we onze twee belangrijkste verslagen gelijktijdig uitbrengen is een duidelijke illustratie van de vooruitgang die we boeken bij de integratie en het inpassen van CSR in de dagelijkse gang van zaken van onze onderneming,” aldus Akzo Nobels CEO Hans Wijers.

“Akzo Nobel is klaar voor de toekomst,” vervolgde hij. “Het jaarverslag laat zien dat we financieel sterk staan en dat de onderneming klaar is om aan een uitdagend nieuw tijdperk te beginnen. Akzo Nobel maakt, op alle terreinen waarop we actief zijn, serieus werk van het realiseren van onze strategische ambities. Het CSR Report laat perfect zien dat CSR niet alleen centraal staat bij het uitoefenen van onze activiteiten, maar dat onze activiteiten ook centraal staan binnen CSR.”

De aanzienlijk verbeterde positie van de onderneming op de prestigieuze Dow Jones Sustainability World Indexes, waar Akzo Nobel een plaats inneemt bij de top twee van toonaangevende chemische bedrijven, samen met de recent door Storebrand Investments SRI toegekende status van “Best in Class” voor het milieu- en maatschappelijke beleid, is het bewijs van Akzo Nobels streven naar perfectie.

“Als toekomstgerichte, innovatieve organisatie streven wij naar een nieuwe standaard voor alle activiteiten en processen, waaronder de dialoog met stakeholders,” zei Wijers verder. “Deze verslagen laten duidelijk zien dat we aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt bij het halen van onze doelstellingen en het waarmaken van onze ambities.”

Beide publicaties geven een uitgebreid overzicht van de prestaties van de onderneming in 2006 en bieden tevens een glimp van de toekomst. Het jaarverslag is gebruiksvriendelijker geworden en het design is mooier, terwijl het CSR Report duidelijk aantoont dat de onderneming hard op weg is de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen.

Meest opvallende aspecten:

Jaarverslag
. Duidelijker en uitgebreidere overzichten van de wereldwijde activiteiten van de onderneming;
. Meer grafieken en beter design bieden een duidelijker overzicht van de resultaten van de activiteiten;
. Verbeterde indeling.

CSR Report
. Uitgebreide informatie over de Europese introductie van een innovatieve verfemmer met een geïntegreerde bak voor de verfroller, waarmee alleen al in Nederland 60.000 liter verf en 2,5 miljoen liter afvalwater bespaard worden;
. Een blik op hoe Functional Chemicals de filmindustrie in India helpt schadelijke producten te vervangen die gebruikt worden bij het ontwikkelen van films;
. Laat zien hoe Industrial Finishes eraan werkt de bestaande staalbandcoatings op basis van oplosmiddelen te vervangen door samenstellingen waarbij geen oplosmiddelen meer vrijkomen;
. De resultaten van twee studies naar de energiezuinigheid en -duurzaamheid van het Rotterdamse productiecluster voor chloor en pvc.

Beide verslagen zijn ook online beschikbaar via Akzo Nobels corporate website, www.akzonobel.com, waar u nog meer informatie aantreft in aanvulling op het gedrukte
CSR Report van de onderneming.

– – –

Noot voor de redactie
Akzo Nobel is een toonaangevende Fortune Global 500-onderneming met een notering aan zowel Euronext Amsterdam als NASDAQ. Wij zijn ook opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indexes en de FTSE4Good Index. Onze multiculturele organisatie met hoofdkantoor in Nederland voorziet afnemers wereldwijd van producten voor humane en veterinaire farma, verven en lakken, en chemische producten. Met circa 61.880 medewerkers opereren wij in deze vier segmenten met werkmaatschappijen in meer dan 80 landen. De geconsolideerde omzet over 2006 bedroeg EUR 13,7 miljard. De financiële resultaten over het eerste kwartaal worden op 24 april 2007 bekendgemaakt.

Internet: www.akzonobel.com

Niet voor publicatie – voor meer informatie:
Akzo Nobel nv
Corporate Media Relations, tel. +31 26 366 43 43
Contact: Tim van der Zanden

Voorbehoud*
Dit persbericht kan informatie bevatten met betrekking tot belangrijke onderwerpen zoals Akzo Nobels groeistrategie, toekomstige financiële resultaten, marktposities, productontwikkeling, farmaceutische producten in de pijplijn en productgoedkeuringen. Dergelijke informatie dient met het nodige voorbehoud te worden beschouwd, waarbij men zich moet realiseren dat vele factoren de geprojecteerde en werkelijke resultaten kunnen doen afwijken. Zulke factoren zijn onder meer prijsfluctuaties, valutakoersschommelingen, voortgang bij de ontwikkeling van medicijnen, klinische tests en goedkeuring door de autoriteiten, ontwikkelingen in grondstofprijzen en personeelskosten, pensioenen, fysieke en milieurisico’s, juridische aangelegenheden en wettelijke, fiscale en andere overheidsmaatregelen. Vermelde marktposities zijn gebaseerd op schattingen van het management en informatie afkomstig van externe specialisten. Voor een meer gedetailleerde toelichting van de risicofactoren met betrekking tot onze activiteiten zie ons ‘Annual Report on Form 20-F’, dat is gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission in de VS. Dit rapport kunt u bekijken via onze website www.akzonobel.com.

* Conform de U.S. Private Securities Litigation Reform Act 1995.