Doel van het symposium is om – vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders: overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties – een impuls te geven aan duurzaam ketenbeheer. Vanuit een heldere beschrijving van de kansen en risico’s die samenhangen met bedrijfsactiviteiten in de opkomende economieën en een viertal parallelle workshops met bedrijven die aan duurzaam ketenbeheer invulling geven, zal blijken wat logische vervolgstappen zijn om duurzaam ketenbeheer te verdiepen en te verbreden.

Staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk zal het beleid van de Nederlandse overheid verwoorden. De visie van maatschappelijke organisaties zal gepresenteerd worden door Willem Ferwerda van IUCN en Nico Roozen van Solidaridad. Vertegenwoordigers van Philips, Unilever, Akzo Nobel en Van Puijenbroek Textielfabrieken zullen de workshops begeleiden. De bijeenkomst wordt afgesloten met een plenair paneldebat.

Het symposium zal worden gehouden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam van 13.00 – 17.15 uur. Vanaf 12.00 is er mogelijkheid tot registratie en een facultatieve lunch; van 17.15 – 18.00 is er een afsluitende borrel. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.