Toch is Akzo Nobel, zo gaf Wijers toe, relatief laat met zijn verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen . ‘En dat is jammer want voor een bedrijf uit de Fortune 500 is zo’n verslag de norm.’ En noodzakelijk, want Akzo Nobel is zonder zo’n rapport moeilijk te vergelijken met de concurrenten en dat maakt het weer moeilijk om opgenomen te worden in allerlei duurzaamheidsfondsen en aandelenindices.

Akzo Nobel heeft de ambitie om binnen 2 à 3 jaar in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) te komen. Dat is de toonaangevende aandelenindex voor naar duurzaamheid strevende bedrijven. Concurrent DSM zit daar al in.

Maar voor een plaats in die index moet Akzo Nobel beter laten zien dat het inderdaad een nette multinational is. Daar hoort een niet-financieel jaarverslag en grotere transparantie over de milieu- en sociaal-ethische prestaties bij, maar ook een definitieve afronding van de kartelrechtszaken waar het concern bij betrokken is.

De kartelaffaire heeft Wijers geleerd dat het naleven van de ‘business principles’ essentieel is voor behoud van de reputatie en de integriteit van het bedrijf. Afgelopen jaar hebben alle 61.000 medewerkers wereldwijd een cursus moeten volgen om de bedrijfscode te leren kennen en te begrijpen hoe die nageleefd moet worden.

Wijers: ‘We moeten nog wel eens door wat scepsis heen breken. Medewerkers vragen ons of maatschappelijk verantwoord ondernemen wel consistent is met andere doelen die wij stellen aan de business units. Ons antwoord is dan: ja. Ze vragen ons: willen jullie echt bij deze klanten weglopen? We zeggen dan: ja, dat willen wij. Dat kost meerdere miljoenen, een significant bedrag. Maar de raad van bestuur accepteert dat we door onze bedrijfscode business kunnen verliezen.’

Dat bij Akzo Nobel intern nog een wereld te winnen is, blijkt ook uit het feit dat het chemieconcern twee maatschappelijke verslagen heeft uitgebracht: een voor de eigen medewerkers en een voor de buitenwereld. Dat laatste volgt de verslagleggingsregels van het Global Reporting Initiative.

Beide rapporten laten zien dat de noodzaak tot verantwoord ondernemen ook met nadruk ligt bij het dagelijks opereren. Wijers kon er zelf tijdens de persbijeenkomst ook enthousiast over vertellen. Over verf voor grote zeetankers die geen giftig tin meer bevat en tegelijkertijd de boeg van de tankers beschermt tegen algen en andere biologische aanslag. ‘Glad wanneer nat’, aldus Wijers. ‘Dat scheelt ook weer in de brandstofkosten voor de eigenaren, omdat de weerstand van de schepen in het water afneemt.’

Akzo Nobel heeft ook een zogenoemd ‘community programm’, ondergebracht in een stichting, dat zich richt op het stimuleren van vrijwilligerswerk en betrokkenheid van de werknemers bij de omgeving waar ze werken. Dit jaar schenkt dat programma eenmalig euro 1,5 mln aan het Rode Kruis. Volgens het Rode Kruis is het een van de grootste bedrijfsdonaties ooit in Nederland. Voorwaarden zijn dat het geld besteed wordt in twee landen waar Akzo Nobel actief is: China en Indonesië. Daarnaast is het de bedoeling dat lokale medewerkers van het chemiebedrijf betrokken worden bij de projecten.

De projecten moeten gericht zijn op drie thema’s: schoon drinkwater, verbetering van de sanitaire voorzieningen en preventie van en hulp bij HIV/aids-besmettingen.