Het is de eerste maal dat drie vooraanstaande Nederlandse ondernemingen zo vergaand samenwerken op dit gebied. Dit gebeurt onder de noemer ‘Meet cradle to cradle interior’, waarbij vloeren, meubilair en afvalmanagement integraal worden aangeboden.

Cradle to cradle (C2C)
Ahrend, Desso en Van Gansewinkel hebben zich nadrukkelijk verbonden aan de cradle-to-cradlefilosofie van Braungart en McDonough en laten zich op dit gebied adviseren door EPEA, het adviesbureau van Michael Braungart. Braungart is mondiaal bekend als co-auteur van de bestseller Afval is voedsel. Hierin wordt de cradle-to-cradlefilosofie beschreven, die uitgaat van productietechnieken waarbij geen afval wordt gestort of verbrand. Materialen en producten moeten namelijk ofwel (in de biosfeer) verteren of als voedsel dienen, een nieuw leven krijgen of (in de technosfeer) als grondstof dienen voor een nieuw product.

“Het is uniek dat drie vooraanstaande ondernemingen zich gezamenlijk presenteren middels één boodschap op de beurs Facilitair”, aldus Manager Marketing en Communicatie Remon van Rijn. “Daarnaast is Ahrend de eerste Nederlandse producent die in 2010 met C2C-gecertificeerde producten komt.” De beursdeelname sluit aan bij de ambitie van Ahrend om per 2020 de productkringlopen volledig gesloten te hebben, en op de wens van de inrichter om door middel van ‘co-creation’ intensief samen te werken met partners binnen en buiten de branche.

Next Life
Onder de noemer ‘Ahrend Facility Care’ biedt Ahrend een groot aantal duurzame diensten aan. Deze zijn gebaseerd op de levenscyclus van een interieur (Interior Life Cycle). Een voorbeeld van een duurzame dienst is Next Life. Van Rijn: “Next Life houdt in dat bestaand meubilair wordt gerevitaliseerd en hergebruikt. Kasten worden in de ontlakstraat van Ahrend van hun oude laklaag ontdaan en vervolgens opnieuw gespoten, desgewenst in een andere kleur. Stoelen worden diepgereinigd, opgeknapt en opnieuw gestoffeerd. Het meubilair is weer als nieuw – tegen lage kosten – en krijgt een volgend leven. Aan het einde van de cyclus worden onderdelen gerecycled. Hiermee besparen organisaties geld en sparen zij het milieu.”

Naast basisdienstverlening (zoals inhuizen en monteren) zijn de belangrijkste diensten elektrificatieoplossingen en kabelmanagement, conceptontwikkeling, ergonomische diensten, project- en verhuismanagement.