AgroFair Europe B.V. is importeur en distributeur van (biologisch) tropisch Fairtrade fruit. Het bedrijf vertegenwoordigt Fairtrade fruitproducenten uit ontwikkelingslanden op de Europese markt en geeft hen bovendien een aandeel in het bedrijf. Als mede-eigenaren van AgroFair hebben deze producenten een beslissende stem in het beleid van het bedrijf. De producten worden op een sociaal verantwoorde wijze geproduceerd (ziektekostenverzekering, zwangerschapsverlof, geen kinderarbeid). Het bedrijf communiceert over zijn werkwijze breed met consumenten en supermarktketens.

De jury bestond naast Pieter Winsemius, oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en momenteel raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, uit José van Eijndhoven, voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Jan Maris, directeur Cumela als vertegenwoordiger van de Koninklijke Vereniging MKB Nederland, en Klaske de Jonge, directeur van de Consumentenbond.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven, meer dan de wet van hen vereist, rekening houden met de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Sleutelwoorden daarbij zijn vrijwilligheid, transparantie en dialoog met belanghebbenden.

De mvo-stimuleringsprijs is een initiatief van het ministerie van LNV, LTO Nederland en Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). De prijs is voor de derde keer uitgeloofd. De jury nomineerde de volgende vijf bedrijven:

* Veldleeuwerik, een samenwerkingsverband tussen Heineken en tien kwaliteitsbewuste akkerbouwbedrijven,
* Bouman Anthurium, ’s werelds grootste snij-anthurium bedrijf,
* AgroFair Europe B.V., importeur en distributeur van (biologisch) tropisch Fairtrade fruit,
* Ecomel, de business unit van Campina Nederland voor biologische zuivel,
* Ben & Jerry’s, ontwikkelt, produceert, vermarkt en distribueert ijs.

Ter gelegenheid van de mvo-stimuleringsprijs 2005 is de publicatie ‘MVO in bedrijf’ uitgereikt.