Verschillende organisaties uit de agrifoodsector hebben bijgedragen aan een impactvideo over circulariteit binnen de keten. Met deze video willen de organisaties de impact weergeven die de agrifoodsector maakt door het verwaarden van bijproducten die tijdens het productieproces vrijkomen. Deze bijproducten zitten boordevol waardevolle nutriënten en worden steeds vaker hergebruikt in nieuwe toepassingen zoals dier- en veevoeding, biobased producten en hernieuwbare energie.

Circulariteit

Bij de verwerking en productie van consumptiegoederen zoals bier, groenteconserven en tarwe komen onvermijdelijk bijproducten vrij. Door deze waardevolle bijproducten circulair te benutten in toepassingsgebieden zoals dier- en veevoeding, biobased producten of hernieuwbare energie en vervolgens de nutriënten terug te geven aan de bodem worden kringlopen gesloten. Op deze manier draagt de agrifoodketen bij aan het tegengaan van water-, grondstof- en voedselverspilling en reduceert het de uitstoot van CO₂.

Impactvideo

In samenwerking met vooruitstrevende (levensmiddelen)producenten AB InBev, Crespel & Deiters, EcoFuels, Laarakker Groenteverwerking, Melkveebedrijf J. van Iersel, Peka Kroef en De Zaanpeel is deze circulaire bijdrage in beeld gebracht. Met deze impactvideo laat de agrifoodsector zien hoe het als collectief, van leverancier tot consument, impact maakt door het verwaarden van bijproducten. De impactvideo werd geïnitieerd door Looop, een organisatie gespecialiseerd in het opwaarderen van bijproducten uit de voedsel- en fermentatie-industrie. Er is volgens Looop in de maatschappij te weinig bewustzijn van hoe de agrifoodsector bijdraagt aan de circulaire economie, terwijl de sector een aanjager is en hierin voorop loopt. “Circulariteit staat binnen deze organisaties en in de gehele keten, zeer terecht, hoog op de agenda” zegt Dick Kroot, Managing Director bij Looop. “Er wordt echter te weinig stilgestaan bij de circulaire impact die de keten op dit moment al maakt, daarom is het belangrijk dit verhaal te vertellen” vervolgt Kroot.

Partnerschappen

Circulariteit en duurzaamheid zijn een groot streven binnen de agrifoodsector en worden gezien als grote uitdagingen binnen het voedselsysteem. In de sector worden steeds meer initiatieven op het gebied van duurzaamheid en circulariteit opgezet. Dit gebeurt binnen organisaties door water en warmte her te gebruiken en duurzame energie op te wekken. Een circulair voedselsysteem kan echter alleen bereikt worden door samenwerkingen binnen de gehele keten. Door samen te werken en kennis te delen worden bijproducten uit de voedsel- en fermentatie-industrie steeds efficiënter toegepast en gaan er minder grondstoffen verloren. “Zo komen we stap voor stap dichterbij een wereld waarin afval niet meer bestaat” aldus Kroot “deze video symboliseert die samenwerking en de kracht van de keten, dat is iets om trots op te zijn”.

Over Looop

Looop, gevestigd in Venlo (NL), is een onafhankelijke (kennis)partner voor verwaarding van bijproducten afkomstig uit de levensmiddelen- en fermentatie-industrie. Het portfolio bevat veelzijdige bijproducten uit granen, maïs en andere organische grondstoffen, die kunnen worden gebruikt als hoogwaardige ingrediënten voor dier- en veevoeding, als hernieuwbare energiebronnen en voor de productie van innovatieve biobased producten. Met het verwaarden van organische bijproducten streeft Looop naar een volledig circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat.