Agoria en Sirris lanceren nieuw Lerend Netwerk over CSR voor technologiebedrijven

Dit voorjaar lanceren Agoria en Sirris in Vlaanderen een nieuw Lerend Netwerk over CSR voor technologiebedrijven. De focus zal enerzijds liggen op het uitrollen van een succesvol duurzaamheidsprogramma en anderzijds op het aanbieden van handvaten om met concrete thema’s zoals mobiliteit, stakeholder engagement, duurzaam aankopen & klimaat aan de slag te gaan. 

Corporate Social Responsibility (CSR) wint aan populariteit. Steeds meer bedrijven integreren duurzaamheid in hun business model waarbij ze niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de samenleving, maar ook toegevoegde waarde creëren door het verbeteren van de winstmarges.  Duurzaamheid is dan ook al lang geen modewoord meer, maar een strategische en kritische factor voor het toekomstig succes van ondernemingen.

Voor de meeste bedrijven is het een uitdaging om CSR te implementeren in de organisatie en een succesvolle geïntegreerde strategie uit te rollen. Duurzame integratie vereist niet alleen leiderschap, maar de onderdelen van de strategie moeten opgenomen worden in de sleutelprocessen en systemen van uw onderneming met duidelijke interne en externe targets. Samenwerking tussen verschillende afdelingen is noodzakelijk.

Lerend Netwerk CSR

Dit voorjaar lanceren Agoria en Sirris daarom een Lerend Netwerk over CSR. De focus zal enerzijds liggen op het uitrollen van een succesvol duurzaamheidsprogramma en anderzijds op het aanbieden van handvaten om met concrete thema’s zoals mobiliteit, stakeholder engagement, duurzaam aankopen & klimaat aan de slag te gaan.

We zullen het onder meer hebben over: vergroening van de bedrijfsvloot & de logistieke toeleverketen, de energetische impact van processen en producten, Sustainable Development Goals (SDGs), GRI standaard en materialiteitsindex, duurzaamheidscriteria integreren in het selectieproces van mogelijke leveranciers, etc. Ook de communicatie & marketing van duurzaamheidsverslagen zal aan bod komen.

Deelnemende bedrijven ontmoeten elkaar op regelmatige tijdstippen om kennis uit te wisselen en innovatieve oplossingen te vinden voor gedeelde uitdagingen. Ze worden daarbij ondersteund door (internationale) experts op het vlak van CSR. Best practices komen aan bod en we gaan op terreinbezoek bij vernieuwende en voorlopende bedrijven. Het lerend netwerk vormt de ideale combinatie van netwerking opportuniteiten en een thematische training, met theorie én praktijk.

Meer informatie

Share Button