Het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan is het instrument bij uitstek om de ambities van de circulaire economie handen en voeten te geven. Het ontwerp-LAP3 moet een versnelling hoger schakelen, vindt de afvalsector. Zo is een steviger inzet op een hoogwaardige kwaliteit van recyclingstromen noodzakelijk. Ook de ketenaanpak komt onvoldoende uit de verf. 

In het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) schetst het ministerie van Infrastructuur en Milieu het afvalbeheerbeleid tot en met 2023, met een doorkijk tot 2029. Begin november 2016 diende de Vereniging Afvalbedrijven een zienswijze in.

Lees het volledige artikel (auteur Pieter van den Brand)