In het voorjaar van 2006 is er onderzoek gedaan naar MVO in het Nederlandse MKB door een student van de Universiteit van Maastricht. Hierbij werd gebruik gemaakt van een Internet vragenlijst. In deze vragenlijst werden de respondenten gevraagd naar hun MVO activiteiten, hun motivaties voor MVO en welke MVO stakeholders hierbij vooral van belang zijn.

Het onderzoek ging er vanuit dat binnen het MKB vier verschillende motivaties waren om MVO in het bedrijf te integreren. Zo zien sommige ondernemers MVO als een verplichting naar de maatschappij en niet zozeer als een kans. Andere bedrijven integreren MVO in hun bedrijfsstrategie vanwege de voordelen die hierdoor voor het bedrijf gecreëerd worden. Weer andere MKB-ers hebben het gevoel afhankelijk te zien van de maatschappij en proberen de eisen die de maatschappij stelt aan de onderneming te balanceren met de doelstellingen van het bedrijf door middel van MVO. Maar de meerderheid van de kleine en middelgrote bedrijven onderneemt op verantwoorde wijze omdat zij willen bijdragen aan een betere maatschappij.

Buiten de MVO motivaties van ondernemers werd hen gevraagd aan te geven welke activiteiten zij ondernemen op het gebied van MVO. Hieruit is gebleken dat de meeste activiteiten op het gebied van MVO gericht zijn op de eigen medewerkers, het milieu en zakenpartners. Wanneer er direct gevraagd wordt de belangrijkste MVO stakeholders te identificeren kwamen deze drie stakeholders ook naar voren als zijnde belangrijk, samen met de community en de consumenten. Een andere stakeholder die door zowel de academische als niet-academische literatuur over het hoofd gezien wordt, als het gaat om MVO stakeholders, is de competitie. Hierbij is geen duidelijk onderscheid te maken tussen een reactieve en proactieve houding ten opzichte van de competitie aangaande MVO.

Aangezien dit onderzoek exploratief van aard was zijn mogelijke verbanden tussen verschillende variabelen zoals de grote van het bedrijf, de motivaties, de stakeholders en de activiteiten niet van te voren aangegeven. Uiteindelijk zijn er wel enkele statistische analyses uitgevoerd waaruit indicaties voor bepaalde verbanden naar voren zijn gekomen. Indien u geïnteresseerd bent in deze verbanden, het theoretische kader achter dit onderzoek, de beperkingen en aanbevelen van dit onderzoek, of kennis wilt maken met de student die dit onderzoek heeft uitgevoerd als onderdeel van zijn afstudeerscriptie, kunt u mailen naar timocochius@gmail.com.